הלכות שבת- "דיני מתנה בשבת"

אות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "נתינת מתנה בשבת". "מה הבעיה בלתת מתנה בשבת?". "באיזה אופן ניתן לתת מתנה בשבת?". "נתינת מתנה לצורך מצווה בשבת". "האם גבאי בית הכנסת יכול להעניק סידור במתנה לחתן בר מצווה בשבת?"

"דיני מתנה בשבת"


"נתינת מתנה בשבת"

אסור לתת מתנה בשבת, משום שנראה כמוכר חפץ לחברו. 

אולם רשאי להקנות לו את המתנה קודם שבת [על ידי שייתן את המתנה לאדם אחֵר, שיגביה אותה, ויאמר: "בהגבהה זו אני זוכה לפלוני במתנה". ולאחר מכן, אינו רשאי לחזור בו שלא ליתנה, כי משעה שהקנה לו את החפץ, זכה בו והוא שלו, ואף שאינו יודע מכך], ועל ידי כך נמצא שבשבת אינו נותן לו מתנה אלא את מה שכבר שייך לו. ואדם שנותנים לו מתנה בשבת מבלי שהקנו לו אותה לפני כן, יאמר מקבל המתנה, שאינו זוכה בה עד מוצאי שבת. (ב קס)

 

"נתינת מתנה בשבת לצורך מצווה"

מותר לתת מתנה לצורך מצווה. ולכן ישנם בתי כנסת שנהגו לתת מתנת עידוד לחתן בר מצוה בשבת. ואולם טוב שיזכו לו את המתנה קודם השבת, כנ"ל. (ב קנט)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏