שבת- "השבת היא מקור הברכה"

אם כדאי לפתוח את החנות בשבת?". "סיפור עם החפץ חיים" כיצד הצליח לשכנע יהודי שרצה לפתוח את חנותו בשבת שזה פשוט לא כדאי לו בדרך של משל ונמשל...

חבל על המאמצים


יום אחד סיפרו לחפץ חיים זצ"ל, שיש יהודי הפותח חנותו בשבת. הרב הזדעזע, קרא לו, דיבר על לבו, ואמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה: 


לאדם אחד הייתה חבית יין המכילה מאה ליטר, ולה הותקן ברז אחד. בחישוב זריז ו-"חכם" החליט האיש כי אם מברז אחד יוצא מאה ליטר, אזי משני ברזים יצאו מאתיים ליטר. כמובן שמהתחכמותו זאת לא שינה מאומה מהכמות הכוללת, יצאו לו חמישים ליטר מברז זה וחמישים ליטר מברז זה.


והנמשל ברור מאליו: 


הסביר החפץ חיים במתק שפתיו - חז"ל לימדונו כי בראש השנה הקב"ה קוצב לאדם כמה הוא ירוויח במשך השנה בדיוק. 

המאמין פותח את ששת הברזים שהם ששת ימי השבוע, ודרכם עוברים לו כל מזונותיו, אבל ה'חכם' (לפחות כך הוא חושב אולי בטוח...) מנסה לפתוח עוד ברז וחושב שדרכו יצא לו מקור הכנסה נוסף, אך כל בר דעת מבין כי הוא טורח לשווא וכל עמלו לריק ולבהלה, כי דווקא במנוחת השבת נמצא "מקור הברכה". 

נסו ותיווכחו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏