ט"ו בשבט- הרימון כסמל למצוות

"דבר תורה טו בשבט". שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ואף בני ישראל משולים אל הרימון. התורה מתארת: "ויבאו עד נחל אשכול ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאוהו במוט בשנים ומן הרימונים ומן התאנים" (במדבר י"ג, כג) מתאים כ- "דבר תורה לטו בשבט"

הרימון כסמל למצוות

 

"ארץ חיטה... ורימון"

 

אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ואף נמשלו בני ישראל אליו הוא ה"רימון".

         

המרגלים הביאו איתם רימון להראות את פרי הארץ: "ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאוהו במוט בשנים ומן הרימונים ומן התאנים" (במדבר י"ג, כג).

 

בנוסף צורות הרימונים פארו את בגדי הכהן הגדול: "ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר. ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים. פעמן ורימון, פעמן ורימון על שולי המעיל סביב" (שמות ל"ט, כד-כו)

 

במסכת ברכות דף נז דרשו חז"ל על הפסוק: "כפלח הרימון רקתך" – אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון.

 

שאל הגאון ר' יעקב קמינצקי:

מדוע דימו את הריקנים שבעם ישראל ל"רקה" הנמצאת בצידי הראש?

 

ותשובתו היא שה"רקה" הרי היא כמשל:

 

בכל איברי הגוף יש תחושה מיוחדת כמו: פעימות לב ופעולת הנשימה. ואילו ב"רקה" – נדמה למתבונן שהיא כשמה, ריקה וחלולה ותחתיה אין דבר. אך האמת אינה כך כלל. מתחת לרקה מסתתר מוחו של האדם, מקור מחשבותיו, רגשותיו ועיקר חיותו.

 

כן הוא הנמשל גם בפירות האילן:

 

על פי רוב ניתן להכיר בחיצוניותו של הפרי אם הוא בשל ועסיסי או שמא עדיין הוא פרי בוסר חמצמץ. רק מפרי הרימון אין לדעת ע"פ מראה קליפתו מבחוץ מה מצב הפרי שבתוכו. מבחוץ נראית הקליפה קשה ויבשה כעץ, ואולם, כאשר קולפים אותה, מתגלה פרי עסיסי ומתוק.

 

כאלו הם גם הריקנים שבעם ישראל, לעיתים נראים הם "קשים ויבשים",אולם, אין זה אלא כיסוי חיצוני המכסה על נשמת בן ישראל קדושה.

 

וזה מה שדרשו חז"ל: "כפלח הרימון רקתך" – אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון!

 

אין לזלזל אף פעם ביהודי למרות שאיננו שומר תורה ומצוות ואף שנראה הוא כאתאיסט מוחלט, אין לעולם לשפוט על פי מראהו החיצוני, שהרי יתכן שמאחורי הקשיחות והעמדת הפנים מסתתר יהודי המלא מצוות כרימון....

 

ט"ו בשבט שמח


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏