בראשית- נגמרו החגים איך ממשיכים מכאן?

"וורט שבת בראשית". מדוע בחרו חז"ל להשוות את ארבעת המינים לשכבות בעם ישראל?. "האם הדימיון בין ארבעת המינים לעם ישראל הוא רק לשם אחדות?" או שיש בארבעת המינים מסר לכל אחד מאיתנו?. "ארבעת המינים כמשל לשנה חדשה". "המסר מארבעת המינים להמשך הדרך..."

נגמרו החגים איך ממשיכים מכאן?


בחג הסוכות, נצטווינו לקחת ארבע מינים, שמסמלים את כל הרבדים, שישנם בעם ישראל:
האתרוג בעל הטעם והריח מסמל את מי שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים.
הלולב 
בעל הטעם וללא הריח מסמל את מי שיש בו תורה אך אין בו מעשים טובים. 

ההדסים בעלי הריח אך טפלים בטעמם מסמלים את מי שיש בו מצוות ולא תורה. והערבות שאין בהם לא טעם ולא ריח מסמלות את מי שאין בו, לא מצוות ולא תורה.


הקב"ה נתן לנו לקיים מצוות ארבע מינים. לוקחים את הלולב, שמסמל את לומדי התורה בלי קיום המצוות, 


אחרי זה לוקחים את האתרוג, שמסמל את לומדי התורה ומקיימי המצוות, 


אחרי זה את ההדסים, שמסמלים את עושי המצוות בלי לימוד התורה, 


ואחר כך את הערבה, שאין בהם לא תורה ולא שומרי מצוות.


ומאגדים את כולם ביחד ומברכים עליהם - אחדות נפלאה.


אך נשאלת השאלה:

 מדוע בחר הקב"ה בארבעת המינים הללו דווקא? מדוע תסמל הערבה את הרשע והאתרוג את הצדיק והמושלם?

 

מביא הרב רוזנבלום את התשובה בדרך של משל:


נפרדנו כעת מהחג, אם נוציא כעת את ארבעת המינים, ונניח אותם במרפסת/בחדר, איפה שאתם רוצים... תראו שהראשונות להירקב הם הערבות, בעוד יומיים הם פשוט מתפוררות... 


להדסים, ייקח אולי שבועיים עד חודש עד שיתפוררו...


הלולב, יאריך ימים אבל הטבע יכריע אותו ובערך חצי שנה עד שהוא יעלה עובש... 


אם את האתרוג, תשימו אותו בקופסה, תראו שעד שנה הבאה, הוא יישאר איתן, אם כי אולי אולי יצטמק טיפה...


הנמשל פשוט מאליו:


ככל שיש לך יותר תורה ומצוות, אתה מחזיק יותר מעמד.

אחד שאין לו תורה ומצוות, לאחר יומיים מההתעלות של החג, שכח הכל... אין לו שום דבר.


אחד שיש לו מצוות, יחזיק עוד שבועיים מעמד....


אחד שיש לו תורה ומצוות, יחזיק עד שנה הבאה, אולי קצת מצומק יותר, אבל יחזיק מעמד הרבה זמן...


יזכנו הקב"ה, שניקח את ארבעת המינים, ניקח מהם את המידות, לתורה ולמצוות עד שנזכה בקרוב ממש  לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן!!!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏