בראשית- "חומש בראשית ספר הישר"

ספר הישר"?. אם התורה היא הוראה, "מדוע התורה לא מדברת בכלל על מידות?" כמו ענווה וכעס?!. מדוע המצווה שלנו ללמוד את הפרשות הללו של חומש בראשית? מה מיוחד בהם?. היכן מונחים בתורה כל היסודות לעבודת האדם...

"חומש בראשית ספר הישר"

הגמרא (מסכת עבודה זרה כה, א) מביאה על הפסוק (בספר שמואל ב א-יח):  
"ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר" 

שואלת הגמרא: מאי ספר הישר? 

והיא עונה: א''ר חייא בר אבא א''ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים דכתיב בהו (במדבר כג-י): "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו".

המהר"ל מסביר: 
שספר בראשית, הוא הספר שמדבר על המידות של עם ישראל. על המידות שכל יהודי, צריך לאצור בנפשו. כיון שהתורה היא לשון הוראה. 

רש"י מאיר: 
שהתורה כספרהוראות מתחילה באמת מפרשת בֹא, מהפסוק (שמות יב, ב): "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" – זאת תחילת התורה.

מה שנכתב כאן בחומש הזה, עד פרשת בֹא, אלה הדברים הקשורים למידותיו של האדם. 

שואל הרב חיים ויטאל בספרו שערי קדושה (פרק א'- שער ב'):

מדוע התורה לא מדברת בכלל על מידות? אין מצווה בתורה למשל, על ענווה או אין איסור המורה על כעס (וזאת למרות שחז"ל אומרים בפירוש: שכל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה)? מדוע אם כך, המידות הללו לא כתובות במפורש בתורה?!

משיב הר' חיים ויטאל כך: 
"אין המידות מכלל התרי"ג מצוות, ואמנם הם ההכנות העיקריות אל תרי"ג המצוות, בקיומם או בביטולם, כי המידות מוטבעות באדם ואין כוח בנפש השכלית, לקיים את המצוות, ע"י תרי"ג איברי הגוף, אלא באמצעות הנפש היסודית המחוברת אל הגוף. ויותר, צריך להיזהר האדם, ממידות רעות מאשר מקיום מצוות 'עשה' ו'לא תעשה', כי בהיותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים את כל המצוות". 

הר' אליהו לופיאן (בספרו 'לב אליהו') מביא משל למה הדבר דומה:

 כשאדם מגיע לרכוש דירה מקבלן, הוא מביט בקפידה על התוכניות של הדירה, היא למעשה זו שמעניינת אותו. 
אך מעניין שאין הוא מסתכל על איך בנוי המקלט, איך בנויים היסודות, כמות הברזל וכמה קוב מלט נשפך עליהם.
ונשאל אותו: "סליחה אדוני היקר, למה אתה מסתכל על התוכניות של הדירה ולא מסתכל על היסודות?!"

מסביר ר' אליהו לופיאן – כיוון שכל אחד מבין, שאם יש דירה, מוכרח שיהיו יסודות קודם, כי אם אין יסודות - אין דירה!

כן הוא הנמשל:

היסודות של האדם, אלו המידות שלו, לכן התורה לא מדברת על יסודות. 
התורה כביכול, מדברת על 'הדירה' עצמה... 

לכן, מפרשת בֹא, שם מופיעה המצווה הראשונה: "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים" מכאן מתחילה ההוראות = התוכניות, זאת התורה מלשון הוראה.
כל מה שנאמר קודם לכן (בכל חומש בראשית עד פרשת בֹא), כל אלה יסודות שמקדמות את קבלת התורה, אלו היסודות שמונחים במצוות... 

היות וכך, המצווה שלנו ללמוד את הפרשות הללו של חומש בראשית, כי שם מונחים כל היסודות לעבודת האדם...
(מעובד משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום) 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏