ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת צובע"

ן השתמשו בצביעה לצביעת יריעות המשכן. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת צובע", "צחצוח נעליים בשבת", "האם מותר להתאפר בשבת?", "האם מותר לשים פודרה בשבת?", "האם מותר לשים בשבת צמר גפן לעצירת הדם?", "כוס עם תמונה בשבת", "מה דין סבוניה לאסלה בשבת?"...

מלאכת צובע


הגדרת המלאכה

אסור מהתורה לצבוע בצבע המתקיים. וחכמים אסרו לצבוע אף בצבע שאינו מתקיים.

(שבת ה א)

 

"צחצוח נעליים בשבת"

אסור לצבוע נעליים במשחה או בצבע נוזלי. אבל מותר לנקותם ביד או במטלית, וכן מותר לתת מים על נעלי עור בלי לשפשף, וכנ"ל במלאכת מלבן. ]שבת ה ב[


"איפור בשבת"

אסור לאשה להתאפר בשבת, באודם, פודרה, סומק, מייק-אפ, עפרון, לק צבעוני או שקוף [שגם השקוף מבריק את הצפורניים, ויש בו איסור], וכל כיוצא בהם. 


ואף אם הצבע כבר קיים על פניה מערב שבת ורוצה רק לחזקו יותר, אסור. ויש להודיע זאת ברבים, כי ישנן שנכשלות בזה. (שבת ה ה, י, יא)

 

אבקת פודרה

מותר לאשה לתת על פניה אבקת פודרה שאינה מעורבת במשחה או קרם, [אבל אם יש בה משחה או קרם, יש בזה איסור משום ממרח, כדלהלן במלאכת ממחק.] (שבת ה ה)

 

אכילת תותים ורימונים

מותר לאשה לאכול רימון או סלק, אף שבכך נצבעות שפתיה. לפי שצביעה בעור אדם אסורה מדרבנן, וכיון שאינה מתקיימת, ואין זה דרך צביעה, ולא מתכוונת לזה, מותר. (שבת ה י)

 

צמר גפן לעצירת הדם

מי שנוטף לו דם מחוטמו או מאצבעו, רשאי להניח נייר טישו כדי לעצור את הדם, ואין לחוש לאיסור צובע בזה שנצבע הנייר בדם. אך טוב שישטוף תחילה את המקום במים, ואחר כך יניח צמר גפן או פלסטר. (שבת ה יז, קיב)

 

צביעה באוכלים ומשקים

אין צביעה באוכלים, ואין צביעה במשקים. על כן, מותר לתת כורכום בתבשיל [בכלי שני], וכן פטל במים, או יין אדום לתוך יין לבן במטרה להאדימו למצות קידוש. וכנ"ל בהלכות קידוש שלכתחילה יש לקדש על יין אדום. (שבת ה לב, לו)

 

משקפי שמש

משקפיים שצבע הזגוגיות שלהן משתנה, שבשמש נעשות כהות, ובצל מתבהרות, מותר להרכיב אותן, ואין בהן איסור צובע. כי כל מלאכות שבת למדנו מהמשכן, והצביעה במשכן היתה על ידי חומר ממשי הניתן על גוף אחר, כצביעת חוטי צמר בצבע תכלת. מה שאין כן בזגוגיות העשויות מחומר הרגיש לקרני אור ומשנה את צבען, אין לזה כל דמיון לצביעה שהיתה במשכן. גם אין קיום לצבע, כי מיד שנכנס למקום צל, חוזר הצבע לכמות שהיה, והרי זה כדלת העשויה לפתוח ולנעול תמיד, שאין בזה איסור בונה וסותר. (שבת ה כג)

 

"כוס עם תמונה בשבת"

כוס מיוחדת שמטביעים בה תמונה, וכשנותן בה משקה חם, ניכרת התמונה בכוס, מותר לתת בה משקה בשבת. על פי הנ"ל שכך הרכבו הכימי של הכוס, והכל נעשה מאליו.

 

"סבוניה לאסלה בשבת"

מותר לתת באסלה סבוניה צבעונית עם חומר חיטוי, הגורמת לצביעת מי האסלה. משום שאין צביעה אלא בדבר המתקיים, וכאן אין המים מתקיימים אלא נשטפים בכל שימוש. וגם הצביעה היא בגרמא, והרי זה פסיק רישיה בשני איסורי דרבנן, שפשוט שמותר. ]ציץ אליעזר, אור לציון, שרגא המאיר, באר משה, נשמת שבת, נטעי גבריאל, אורחות שבת ועוד רבים. (שבת ה כח)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏