יוה"כ- לחשוב על התוצאה!

חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים" מעשה המעלה את המודעות לעברות שאנו עושים וההשלכות שלהם. כמה בני האדם לא מודעים, שמהמעשה ההוא שהוא עשה, לא נעשה מעשה אחד אלא רבים אחרים לטוב או חלילה להפך...

לחשוב על התוצאה!


עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים...


באחת משיחותיו שואל הרב רוזנבלום שאלה:

אחד מה – 'על חטא' , שנאמר בע"ה ביום הכיפורים עשר פעמים, הוא: וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים. כל אחד שואל את עצמו – מה פירוש הדבר?

אם אתה יודע , אז אתה יודע, ואם אתה לא יודע, אז איפה החטא פה?! 

אם עשית את החטא שלא במודע, אז על מה אתה אומר וידוי?!


התשובה בפשוטם של דברים:

אומרים רבותינו: ש - עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים – זה גוף העבירה. כיוון שהסיבה שעברתי את העבירה, היא כיוון שלא ידעתי את ההלכה.

זה שלא ידעת את ההלכה, על זה אתה צריך תיקון – יש עליך תביעה: למה לא למדת?!


זווית נוספת מובאת בספר מראשית השנה, על מעשה שהיה:


יהודי אחד ניסה לקרב את הדוד שלו לעבודת ה'. הוא פנה אליו וביקש: "דודי היקר, בֹא שבת אחת לבני-ברק, עיר מושבתת ביום שבת.. אנשים ואווירה רוחנית...

הוא הצליח לשכנע אותו, והוא בא להתארח אצלו שבת אחת...


בשיא ההתלהבות הוא לקח אותו לבית הכנסת , אלף מתפללים... איזה אווירה של שבת... אווירה נפלא ביותר!

לאחר שאכלו סעודת שבת, שרו זמירות... השעה כבר 11 בלילה, מבקש אחיינו: "דוד בֹא איתי, אני אקח אותך לראות שולחן של אחד האדמו"רים, זה ניקרא "טיש". הוא נענה והם יצאו.


הוא ראה מאות חסידים ספונים אל מול רבם ופניו כפני מלאך ה'... לידם עמדו אבא ובן, לפתע הילד פונה לאביו ומבקש: "אבא, יש לי בוטן, תפתח לי אותו בבקשה" ...

האבא פתח לילד את הבוטן ואת הקליפה, הוא השליך על הרצפה...

אותו יהודי רואה את זה ונדהם: "ראית מזה?!  בבית הכנסת הוא זורק קליפות של בוטנים?!"


הם הלכו הביתה אחרי הקדיש, ובמקום שיראה את ההתעוררות הגדולה, את השירה, את ההתלהבות, הוא ראה ביזיון של מקום מקדש מעט!


 כן כל השבת דבר אחד עמד לו בראש – איך שומרי תורה ומצוות, בבית הכנסת שלהם, זורקים קליפות על הרצפה".

שיצאה השבת הוא אמר לו- "תשמע, היה מרומם מאוד, אבל האנשים פה, לא מקפידים על קדושת בית הכנסת, זורקים קליפות בשבת, בתוך בית הכנסת?!"


אמר ר' שלום שבדרון - זה פירוש הדבר עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים...

אתה לא יודע מה מנעת, בזה שזרקת את הקליפה!


המעשה הזה הוא גם לחיוב וגם לשלילה.... כמה בני האדם לא מודעים, שמהמעשה ההוא שהוא עשה, לא נעשה מעשה אחד....


בן-אדם רואה, ואומר לעצמו "אחח, תראה כמה מעשיו יפים"... מהמעשה הזה, הוא יכל להתקרב ולחזור בתשובה...


אם מראים לו – הנה תראה, בגללך פלוני חזר בתשובה, בגללך פלוני התחיל להקפיד לקום בזמן... אז המעשה הזה נפרט בפניו גם לזכות!


כמה זהירות נדרשת מאיתנו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏