יוה"כ- נעילה לתת מתנה לה'!

ה" מתוך שיחה ליום כיפור של הרב ברוך רוזנבלום. "מדוע נקראת התפילה האחרונה בכיפור בשם "נעילה"?". והקשר בן חדר ייחוד של חתן וכלה לתפילת הנעילה ביום הכיפורים...

תפילת נעילה - התייחדות עם ה'"אל נורא עלילה - המציא לנו מחילה בשעת הנעילה"


נשאלת השאלה: 

מדוע נקראת התפילה האחרונה בכיפור בשם "נעילה"?


ישנן כמה תשובות:

רבים אומרים, שתפילת הנעילה, פירוש הדבר שהיא הנועלת את יום הכיפורים.


יש כאלה שאומרים, שבשעת הנעילה, האדם ננעל עם הקב"ה. בתפילת הנעילה, ננעלים עם הקב"ה - אחד על אחד. 


בשונה מראש השנה, שעוברים לפניו כולם, כבני מרון שם אחד אחד, נכנסים כביכול איתו , בחדר ייחוד.


כותב הרב מתתיהו סלומון: 

אם למדנו , שיש חמישה חלקים לנשמה, בתפילה של יום הכיפורים, זה עוד חלק אחד לנשמה, שנקרא 'יחידה' , והוא כנגד תפילת הנעילה.


בתפילת הנעילה, אנחנו מתייחדים עם הקב"ה, בחלק הנשמה, שנקרא 'יחידה'.


אם אלה הם פני הדברים, כל אחד יודע, שבחדר ייחוד, החתן נותן לכלה מתנה – אחד נותן שרשרת פנינים, ואחד נותן טבעת יהלום, כל אחד מביא מתנה אחרת...


זאת אומרת, אדם שמגיע לתפילת נעילה, בזמן שהוא מתייחד עם הקב"ה, צריך לדעת להכין לעצמו, ב-48 שעות שנותרו לנו עד יום הכיפורים, איזו מתנה, ולומר לקב"ה: "ריבונו של עולם, השנה, את המעשה הזה והזה, אני הולך לתקן... המעשה הזה הולך להיות שונה לגמרי"...

ובזה, ברגע שבא הבן-אדם, ואומר לקב"ה "ריבונו של עולם, שנת תשע"ד, היתה כזאת וכזאת, על זה אני מבקש להשתנות ... אני לא יכל להגיד לך, שעל הכל אני אשתנה, אבל אני רוצה להשתנות"...

רבותינו בישיבה, תמיד היו אומרים , שהיום כשאין לנו את השעירים, שאחד לה' ואחד לעזאזל, כל אחד צריך לעשות לעצמו, שעיר אחד לה' ושעיר אחד לעזאזל, שתהיה לו עבירה אחת, שהוא ישלח אותה לעזאזל  , ותהיה לו מצווה אחת, שהוא יקריב אותה לה'.

אם כל אחד יזרוק לו עבירה אחת, ויבחר לו מצווה אחת , בזכות זה, נזכה כולנו להיחתם בספרם של צדיקים גמורים, לשנה של כל מילוי משאלות לבנו לטובה, לשנה שנזכה כולנו, לקדש שם שמים בכל מעשינו , עד שנזכה בקרוב ממש, לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן !!!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏