סוכות- ולישרי לב שמחה!

"וורט לסוכות". "מנין שסוכות הוא זמן שמחתנו?". "למה יהודי שמח דווקא לאחר יום הכיפורים?"... ראשי תיבות המראים את "הקשר בין מחילת העוונות ביום הכיפורים לשמחה בחג הסוכות" והייחודיות של מצוות סוכה המקרבת את הגאולה...

ולישרי לב שמחה!

"בַּסֻּכֹּות תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּות".

לאחר ימי הדין - ראש השנה, ויום הכפרה - יום הכיפורים מגיע חג הסוכות - זמן שמחתנו. 

ימי הסוכות הם ימים של הלל  ושמחה והס ימן לכך: "ולישרי לב שמחה" - לאחר שמישרין את הלב על ידי התשובה בימים הנוראים (ראש השנה ויום הכיפורים) זוכים לשמחה מיוחדת בחג הסוכות...

בספרו "אורחות חיים" כותב הגאון רבי אליהו כהן:
 הישיבה בסוכה מכפרת על העוון ורמז לזה נמצא בסופי התיבות שיש בפסוק המצווה על הישיבה בסוכה:

"בַּסֻּכֹּות תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל...". = תמחול


בנוסף מצוות הסוכה מקרבת היא את הגאולה - ובזכותה יבוא תשבי ויגאל אותנו.
רמז לזה נמצא בראשי התיבות  שיש בתחילת הפסוק המצווה על הישיבה בסוכה:

"בַּסֻּכֹּות תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" = תשבי


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏