יום הכיפורים- ברית שלוש עשרה

"דבר תורה קצר יום הכיפורים" ביאור נפלא של רבי אברהם סבע על מאמר חז"ל: הבטחה של הקב"ה, שאם עם ישראל חוטא... יגידו לפניו י"ג מידות של רחמים, והבקשה שלהם תתקבל. הייתכן והלא הרבה אמרו ולא נענו?!...

ברית שלוש עשרה


במהלך תפילות יום הכיפורים והסליחות, אחרי כל פיוט, מגיעה אמירת  י"ג מידות של רחמים.

זו הנקודה המרכזית, וסביב זה, סובב כל עניין הימים הנוראים.


בני עדות המזרח, נוהגים לומר ביום הכיפורים, 26 פעמים י"ג מידות של רחמים. 26 פעמים כגימטריה של שם הוויה.


בני עדות אשכנז, נוהגים כל סליחות, כל בוקר, בעשרת ימי תשובה,  פעמים... בנוסח בני אשכנז של בני הישיבות, 5 פעמים... כל אחד והמנהגים שלו, אבל זה הבסיס המרכזי, כל הזמן חוזרים, פעם אחר פעם, על י"ג מידות של רחמים.


המקור למנהג הזה, זו גמרא (מסכת ראש השנה יז, ב):

ברית כרותה לי''ג מדות שאינן חוזרות ריקם... אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב''ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ...


יש כאן הבטחה של הקב"ה, שאם  עם ישראל חוטא... יגידו לפניו י"ג מידות של רחמים, והבקשה שלהם תתקבל. 


זה לא פוטר מתשובה, האמירה של י"ג מידות של רחמים פועלת רק לאחר שהאדם קיבל על עצמו חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, וסיים את התהליך של תשובה, כדי להשיג מחילת עוונות, לאחר מכן צריך להגיד י"ג מידות של רחמים.


רבינו בחיי בפרשת כי תשא מבאר:

מאז שחרב הבית, ואין לנו בית מקדש, ולא מזבח ולא כהן, הדבר היחיד שמביא לכפרת עוונות , זה אמירת י"ג מידות של רחמים.


בספר 'צרור המור' לר' אברהם סבע שואל:

הרבה אמרו י"ג מידות של רחמים, ולא נענו. אז איך יכל להיות שברית כרותה לי"ג מידות של רחמים, שכל מי שיאמר אותה, זה יתקבל?


מבאר ר' אברהם סבע:

צריך לשים לב, למה שהגמרא אומרת. היא לא אומרת ש'אם יאמרו לפני כסדר הזה', יזכו למחילת עוונות, כתוב ש'אם יעשו לפני כסדר הזה' , אני מוחל להם.


הקב"ה לא אמר להגיד י"ג מידות, הוא אמר: אם אתם רוצים לזכות למחילת עוונות, אתם צריכים לעשות דבר אחד - כמו שאני נוהג, ככה אתם תנהגו: כמו שאני רחום, כך אתם תהיו רחומים. מה אני חנון, כך אתם תהיו חנונים.... .


המגיד מדובנא, המשיל על כך משל:


משל לאדם שהלך לרופא, הוא לא הרגיש טוב, נתן לו הרופא רשימה של תרופות שהוא צריך לקחת.

ב- 8 בבוקר תבלע את זה... ב-9 בבוקר תיקח את אלו... נתן לו רשימה.... כאיש ששומר על בריאותו הלך מיד לבית מרקחת וקנה את כל הרשימה.


כדי לא לפספס מאומה הן חייו ובריאותו על כף המאזניים - הוא תולה את זה במטבח בכניסה, על ארון התרופות.


כל בוקר, שהוא קם ב-7 ושותה תרופות, הוא מכריז: ב-8 את זה, ב-9 את זה, ב-10 את זה..." אבל שום כדור, הוא לא לוקח לפיו, הוא רק מקריא את הדף.


אומר המגיד מדובנא כן הוא הנמשל:


מלהקריא את הדף, אתה תישאר חולה, עד שתיפטר מהעולם, לא יקרה שום דבר. הרופא נתן לך את הרשימה, כדי שתדע מה לקחת, אבל אם לא תיקח את התרופות, לא תעשה בזה כלום.


הקב"ה נתן לנו י"ג מידות של רחמים , כדי שנדע מה לעשות. הוא מגלה לנו את י"ג המידות שלו, ואמר "אם תדבקו בהם, מובטח לכם שימחלו לכם העוונות"...


יום כיפור- מתנה מבורא עולם (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏