בר מצווה- "למה מפריעים לחתן בדרשה?"

"חידוש לבר מצווה" המבאר "מדוע נוהגים לשיר באמצע דרשת בר מצווה?" והלא החתן אומר דברי תורה ואיך ניתן להפריע לו באמצע?! ובפרט שבמקום לעודד את החתן להשמיע דברים אנו מראים לו שזה לא מעניין אותנו הייתכן?!...

למה מפריעים לחתן בדרשה?

נהוג שבזמן שחתן בר-המצווה דורש, חבריו לכיתה או המוזמנים מפסיקים את דרשתו על ידי שירה. 

היו שהסבירו שבכדי לא לבייש את הילד מפריעים לו בצורה יזומה ובכך מקבל הוא ביטחון, היו שטענו שעליו לדעת כבר מגיל קטן שלדרוש בפני רבים לא תמיד זה קל...

אבל בכל זאת נשאלת השאלה:
יום בר המצווה הוא יום מיוחד עבור הילד- יום בו הוא נכנס לעול המצוות ודווקא ביום עוצמתי שכזה עבור הנער, אנו לא מקשיבים לדברי תורה?! הייתכן?!

ניתן להבין זאת על ידי הסיפור הבא:  

מסופר על הגר"מ רובמן זצ"ל שהגיע פעם לסעודת בר-מצווה של אחד ממכריו. כמקובל, עת  החל חתן הבר-מצווה לשאת דרשה, פצחו כולם בשירה מרוממת והפסיקו אותו. משראה הנער שלא יוכל לשאת את הדרשה כמתוכנן - התיישב על מקומו. 

כאשר הסתיימה השירה הורה הרב רובמן לנער לקום ולהמשיך את הדרשה. ושוב אך פצה את פיו נשמעה שירה בקרב הקהל. החתן לא ישב מפאת כבודו של הרב ולא המשיך עקב השירה שהרעידה את האולם. 

לפליאתו שוב הורה הרב להמשיך בדרשה... וכך חזר הדבר ונשנה כשהרב מתעקש שיסיים את הדרשה שהכין.
אז קם הרב ופנה אל נער הבר מצווה ואמר לו: "יודע אתה למה הכרחתיך להמשיך ולסיים את הדרשה? לא התכוונתי חלילה לביישך או לגרום לך חוסר נחת, רציתי שתלמד יסוד חשוב לחיים:

היום זכית והגעת למצוות. הכנת דרשה כדי שכולם ישמעו וישכילו. חששתי שמא תתעה בעקבות מה שארע כאן... שמא תחשוב שלימוד התורה ויתר המצוות, הם דברים הבאים בקלות ואין בהם קושי.

דע לך! לא בכדי הפריעוך חבריך... לומר לך בכל מצב שאדם מתעלה בחיים, הן בלימוד תורה והן בקיום מצוות מגיע היצר הרע ומנסה להערים קשיים כדי שתיסוג...

היום נוכחת שאסור לך לוותר למרות הקושי עשה מאמץ לסיים את המצווה בה התחלת..."

את המסר הזה אנו מעבירים לחתן הבר מצווה בעצם ההפרעה שלנו, ראה לקיים את מצוות ה' בנחישות הגם שנערמים קשיים יהיו אשר יהיו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏