וירא - האירוח של לוט ושל אברהם

"סיפור עם מוסר השכל וירא". ההבדל בין הכנסת האורחים של אברהם לבין הכנסת האורחים של לוט? הרי גם הוא הכניס את המלאכים והגן עליהם בחרוף נפש, מדוע אין משבחים אותו?! רעיון נפלא של הגאון רבי יוסף דב הלוי סולוביציק, בעל "בית הלוי"...

 האירוח של לוט לעומת זה של אברהם אבינו

 

"רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קורתי"

 

פעם אחת נסע הגאון ר' יוסף דב הלוי סולוביצ'יק, בעל "בית הלוי", לעיר ברנוביץ'.

בהיותו בדרך התחזק הקור, ולא ניתן היה להמשיך.

 

לפתע, נראתה בצד הדרך אכסניה יהודית. ביקש הרב מהעגלון לעצור וללון באכסניה זו. הקיש הרב בדלת – ואין עונה.

ניגש העגלון והכה בדלת בכל כוחו, לפתע, נדלק האור בחלון הקומה השנייה, ולאחר זמן מה פתח להם בעל הבית את הדלת, והוא סר וזעף.

 

"אין לי מקום בשבילכם", אמר האכסנאי, "הכול תפוס"! "אורחים רמי מעלה עומדים לבוא לכאן".

 

"יסלח לנו כבודו", אמר הרב, "אולם סכנת נפשות היא להמשיך בדרכים, אנא, בבקשה ממך, תן לנו מחסה".

לאחר הפצרות רבות הסכים האכסנאי שיישארו בביתו, ומקום הקצה להם במסדרון ליד התנור.

 

ר' יוסף דב הדליק נר קטן, ומיד שקע בלימודו. "כבה את הנר", רעם האכסנאי בקולו, "מפריע אתה למנוחתנו" לאחר זמן מה נשמעה שעטת סוסים בחוץ, לפני הבית נעצרה עגלה מהודרת, ומתוכה יצא האדמו"ר ר' אהרן מקוידינוב וחסידיו.

 

פתח האכסנאי את הדלת במאור פנים וקיבל בסבר פנים יפות את האדמו"ר ומלוויו

 

נכנס האדמו"ר לבית, עבר במסדרון, והנה הוא רואה אדם שוכב על הרצפה.

הביט האדמו"ר באורח, הכירו, ומיד צעק בהתרגשות: "ר' יוסף דב! ר' יוסף דב! מדוע אתה שוכב על הרצפה"?!

 

הבין האכסנאי מיהו האורח שנהג בו בזלזול, ולא ידע את נפשו מרוב צער ובושה. משום כך, מיהר לבקש מחילה מאת הרב.

 

סלח לו הרב מיד, אולם, ביקש ממנו כי יבוא לביתו שבבריסק, שם ילמד כיצד יש להכניס אורחים... 

 

כעת מיושב לי – הוסיף הרב ואמר – בפרשת וירא מוצאים אנו שני סיפורים נפלאים על הכנסת אורחים. האחד באברהם אבינו והשני בלוט.

 

והנה, התורה מספרת ומשבחת את הכנסת האורחים של אברהם אבינו, ואילו את הכנסת האורחים של לוט, אין מזכירים כלל.

על אף שלוט ומשפחתו היו בסכנת נפשות כאשר הכניסו אורחים בסדום, מהי הסיבה?!

 

אלא, אצל אברהם נדמו לו אורחיו כערביים, ובכל זאת כיבד אותם אברהם בכל הכבוד וההדר!, ואילו לוט, מיד כאשר באו לביתו ידע כי מלאכים המה...

 

לקיים מצוות הכנסת אורחים במלאכים, אין זו גדולה!

ולכן, משבחת התורה דווקא, את מידת הכנסת האורחים של אברהם אבינו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏