ראש השנה- "עשה למענך אם לא למעננו"

"ראש השנה סיפור עם מוסר השכל" המבאר את סיבת הבקשה: "אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו" וכי הקב"ה צריך רחמים למען שמו?! ביאור נוסף בדרך צחות: אנו מבקשים מה' - "עשה למענך" ותיתן לנו כמו שמלך צריך לתת, אם לא למעננו - ולא כמו שאנחנו מבינים במושגים שלנו מהי מתנה...

"אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו"


שאלה: 

מה פשר הבקשה: "אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננווכי הקב"ה צריך רחמים למען עצמו?!


תירוץ: 

התירוץ הפשוט הוא שעל ידי הפרעות והצרות שמהם אנחנו סובלים - מתבזה שמו של ה' בעיני הגויים, ולכן אנו מבקשים שיעשה למען שמו שלא יתחלל...


תירוץ נוסף יובן על פי משל למה הדבר דומה: 


יהודי שגר בסמיכות לגוי וקשר עימו יחסי שכנות קרובים גילה שהגוי הוא חמיו של מלך מרוקו. 


היהודי לא פסח על ההזדמנות שנקרתה לידו וביקש משכנו: "עשה טובה כשתגיע בתך לביקור עם בעלה (=המלך) קרא לי, אני מאוד רוצה לראות פעם מה זה מלך...". השכן הנהן בראשו לאות הסכמה.


כשהגיע חתנו לבקרו ביקש רשות לקרוא לשכנו היהודי והמלך הסכים. 


הם ישבו ודברו על מצוות היהדות עד שהגיעו לבר מצווה, והמלך שאל מה המשמעות של זה?. האיש הסביר שבנו כבר לומד את כל מה שצריך כיון שבגיל 13 ויום אחד הוא מתחייב בכל המצוות, ולאות שמחה נעשית סעודה גדולה.


המלך התפעל ושאל: "האם אוכל לתת מתנה לכבוד האירוע המיוחד?". היהודי השיב באופן נחרץ ומתלהב: "בוודאי שמותר לקבל מתנה מגוי!!!". 


המלך הוציא פנקס צ'קים ורשם 100 אלף דולר... היהודי ראה את הסכום והתחיל לרעוד - לזה הוא לא ציפה... 


כשהבחין בזה המלך הסביר הוא: "אני מלך! וכשאני מחליט לתת מתנה אני חייב לתת סכום גבוה כי אם לא זה בזיון למלכות, למרות שלגביך זה סכום עצום"...


כן הוא הנמשל


בדרך צחות: אנו מבקשים מה' - "עשה למענך" ותיתן לנו כמו שמלך צריך לתת, אם לא למעננו - ולא כמו שאנחנו מבינים במושגים שלנו מהי מתנה...

 

 "וורטים לראש השנה" (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏