עשרת ימי תשובה- לעשות את הצעד הראשון

"משל ונמשל עשרת ימי תשובה". המבארים שצריך "להתחיל את הצעד הראשון". אם יהודי מנסה לחזור בתשובה לאחר יום הדין הקב"ה עוזר לו להצליח.. "רק אל תגיד אין לי כוח!" הקב"ה צריך כפרה?! כן! ואם ה' צריך - גם אתה צריך! רק תתחיל... תבקש...

לעשות את הצעד הראשון


היצר הרע בא אלינו בשתי טענות סותרות: 


טענה אחת - "דע לך! הקב"ה מוחל על עוונות קטנים, אבל על עוונות כמו שלך - אין סיכוי... 


טענה שנייה - "אתה צריך מחילה?! אתה מתפלל כל יום ושומר שבת... הלוואי שכולם היו כמוך!"... 

ובשניהם הוא משקר.


הקב"ה אומר לנו בראש חודש: הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הלבנה.

 הקב"ה צריך כפרה?! כן! "תקריבו עולה לה'". ואם ה' צריך - גם אתה צריך! 


ולגבי שבת הנביא אומר: "שומר שבת מחללו" - מחול לו. אפילו שהמחלל שבת כאילו עובד עבוד זרה ה' מוחל לו - אין יאוש כלל. 

וזהו שאומר הנביא: "והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'". וזוהי התשובה ליצר הרע מר"ח ושבת, שגם אני הצדיק צריך כפרה, וגם אם עשה תשובה ה' ימחל.


אבל יש טענה יותר גדולה והיא - שאין לנו כוח. אם ראש השנה היה בחורף אין לנו בעיה, אבל אחרי חופש לקום לסליחות?! 

ומניין רואים זאת - משיר השירים: "פתחי לי אחותי רעייתי..." ה' מבקש מאתנו לחזור בתשובה, ומה אנחנו עונים לו? אין לנו כוח!. "פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם?!" - אין לי כוח!


משל למה הדבר דומה: 


רוטשילד מצא חתן לבתו, ואומר למחותן: "אני נותן הכל- בית, חתונה, משכורת - הכל עלי! אתה תביא עשרת אלפים דולר"

"אבל איך?" אומר המחותן.


אומר לו רוטשילד: "אין בעיה, קח 10 ימים ותתארגן..." 


למחרת דופק המחותן ורוטשילד מחוייך כולו: "נו.., השגת את הכסף?" 


השיב המחותן: "לא, באתי לבקש הלוואה של עשרת אלפים דולר"...


כן הוא הנמשל: 


ה' עושה איתנו עסקה - רוצים שנה טובה? תעשו תשובה. 


ומה אנחנו עושים אחרי ראש השנה? 


באים ביום הראשון ואומרים: "אבינו מלכנו השיבנו בתשובה שלמה לפניך" - מבקשים הלוואה, וה' מסכים. 


כיוון שה' רוצה לראות שאנחנו עושים את הצעד הראשון... פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם...


עשי"ת- הזכות והחובה בימים אלה (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏