וירא - אליעזר בסדום

רה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" כיצד הצליח אליעזר עבד אברהם לצאת מסדום ללא פגע?... מדרש יפה לפרשת השבוע המביא להבנה מדוע רגז הקב"ה על ההתנהגות והדרך המקולקלת של אנשי סדום...

 

אליעזר בסדום

 

"ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" 

 

למרות שהיו אנשי סדום עשירים ביותר, לא נתנו לאנשים אחרים ליהנות מנכסיהם, ולא היו מכניסים אורחים אל העיר.

לא זו בלבד, כי אם אף בעלי חיים לא הכניסו לעירם, את האילנות קיצצו ברשעותם, כדי שעופות השמים לא יוכלו ליהנות ולאכול מרכושם.

 

מסופר על אנשי סדום:

 

שפעם אחת בא עני וביקש צדקה, הביאו הם לו המחאה, אך, חרטו את שמם עליה. וציוו את כל בעלי החנויות, שלא ימכרו מאומה לבעל הצ'ק הנושא את שמם.

וכך, סבב העני מחנות לחנות, ולא הצליח לקנות לעצמו אוכל, עד שלבסוף מת ברעב... 

הו... אז הגיעו למת וכל אחד לקח את הצ'ק שהיה שלו...

 


מיטת סדום

אליעזר עבד אברהם עבר בסדום באחד הימים, קראו לו אנשי סדום, והזמינוהו לנוח מעט בעירם.

אליעזר, שידע על אכזריותם ורשעותם, והכיר את מנהגם האכזרי למבקרי העיר (היו משכיבים את האורח על מיטה, אם היה הוא נמוך, היו מותחים את גופו עד להגעת ממדי המיטה, ואם היה גבוה, היו מקצצים את גופו בהתאם...) משום כך, ענה אליעזר ואמר להם, כי אינו יכול לקבל את הצעתם, משום שאימו נפטרה, ומרוב צער קיבל על עצמו, שלא לשכב במיטה שנה אחת...

 


לאכול ללא הפרעה...

פעם אחת הלך אליעזר ברחובות סדום, ונכנס לביתו של אחד האנשים. שם בבית נערך משתה גדול, וחוק היה בסדום, כי מי שמזמין אורח למשתה, נענש בכל חומרת הדין. ישב אליעזר והטיב ליבו ליד השולחן.

 

"מי הזמינך לכאן"? שאל סדומי אחד את אליעזר, וכוונתו הייתה להעניש את מזמין כמנהגם.

 

"אתה הזמנת אותי לכאן"! ענה לו אליעזר.

 

נבהל האיש מאד שמא ישמעו החוגגים, ויענישוהו על שהזמין את האורח, קם מיד ועזב את המשתה.

 

כך קרה שוב ושוב עד שנשאר אליעזר לבדו, סיים את סעודתו ועזב את סדום ללא פגע....© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏