ראש השנה- "המלך הקדוש"

"משל קצר לראש השנה". העונה על הקשר בשבח להקב"ה: "קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה מבלעדיך - ככתוב "ויגבה ה' צבאות במשפט והא-ל הקדוש נקדש בצדקה". מה הקשר בין התקדשות ה' בצדקה לבין מלכותו?". "מה ההבדל בין מלך לשופט?"...

"המלך הקדוש"


נשאלת השאלה:

"קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה מבלעדיך" (ומה הראיה?) ככתוב "ויגבה ה' צבאות במשפט והא-ל הקדוש נקדש בצדקה". מה הקשר? איזו מין ראיה זו?


התירוץ יובן על פי משל: 


אם ניכנס לאולם ונראה אדם יושב על כיסא מפואר וגבוה, ולפניו כורע אדם ובוכה והאיש אומר לו: "קבל 12 שנה בכלא ועבודות פרך!". 


המסכן ש'לא ידע את נפשו מצער' לשמע גזר הדין החל מתחנן אליו... 


ואותו האיש ממרום הכיסא 'מבין לליבו' ואומר לנידון: "אין מה לעשות, זה המינימום שאני יכול לתת לך..." - נבין מיד שהאיש היושב בכיסא במעמד של שופט


אבל אם לאחר בכיותיו של הנידון יאמר זה שיושב על הכסא: "הפעם אני מצדיק אותך ומוותר לך..." - אזי נבין מיד שמדובר במלך.


וזהו ההבדל ביניהם: 


לשופט אסור למחול, הוא מחויב לחוקים של המדינה. 

אבל מלך יכול למחול שכן את החוקים הוא למעשה זה שקובע...


והנמשל הוא התשובה לשאלתנו: 


"והא-ל הקדוש נקדש בצדקה". שה' הוא יכול לסלוח ולהצדיק עלינו את הדין, היא ההוכחה שאין אלו-ה מבלעדיך ושאתה מעל כולם, שהרי אתה הוא "המלך הקדוש".ראש השנה- למען מי אתה מבקש? (dvar-tora.co.il)

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏