ראש השנה- "פתיחה של דף חדש"

"דברי תורה לראש השנה". "מדוע התורה לא מגלה לנו שראש השנה הוא יום הדין?". "מניין יודעים שראש השנה זה יום הדין שבו גורלות נקבעים?" "משל ונמשל ליום הדין". "מהי מהות החג של ראש השנה?"...

"פתיחה של דף חדש"


החג החשוב ביותר בשנה הוא ראש השנה. בו נכתב מי יחיה ומי ימות, מי יעשיר ומי חלילה להיפך. והדרך לקבל את הטוב ביותר לשנה החדשה היא פשוטה וידועה: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה!" 


היום המפחיד הזה במהותו - יום הדין וזו הסיבה שבחג הזה לא אומרים הלל. אמר הקב"ה: "ספרי חיים ומתים פתוחים לפני, ואתם אומרים שירה?!"


מעניין לראות שהתורה מגלה לנו מפני מה נקבע כל מועד: 

פסח - מועד צאתך ממצרים. 

סוכות- כי בסוכות הושבתי. 

יום הכיפורים - כי ביו הזה יכפר עליכם. 


אך דווקא ראש השנה לא מוזכר בהקשר הזה. לא נאמר מדוע ולמה, יום זה חג הוא?. מדוע לא הזכירה התורה שראש השנה זה יום הדין שבו גורלות נקבעים?!


ובכל זאת, מניין יודעים זאת? מזה שנאמר: "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" (תהלים פ"א).


וביארו רז"ל: כסה- יום שהלבנה מכוסה בו, שלא נשאר חגים שלבנה מאירה בהן (למעט חנוכה כי יש אור מהנרות). 


וממשיך הפסוק: "כי חוק לישראל הוא" =הקצבת מזונות = הטריפני לחם חוקי, "משפט לאלוקי יעקב" = יום הדין. 


אם כך, הכסה הוא דבר משמעותי וייחודי לחג, והוא המהות שלו.


הרמב"ם כותב: אין מצוות ועבירות נמדדות בכמות אלא באיכות. 


חז"ל: אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה (סוכה מט:) לאחר ששמים את המצוות על המאזנים (=מכל החודש) ה' לוקח מצווה מצווה ובודק איכות. זהו ה'כסה' - מה שמכוסה מעינינו, הכוונה של כל מצווה, ואותה ה' מחפש - את הנקודה הראשונה, התפנית שהייתה ושהובילה לקיום המצווה...


משל למה הדבר דומה


לרופא שאומר לחולה בסרטן - "תראה, אתה אבוד! אבל דע לך! אילו היית בא כשהתא הראשון הממאיר נוצר - הייתי מציל אותך... 


כן הוא הנמשל: 

 

הראשית של הדבר - זהו ה'כסה' - בהתחלה הלבנה כחרמש דק, אבל זוהי ראשיתה של התחלה וזוהי מהות החג: "פתיחה של דף חדש". 


"תקעו בחודש שופר" - חדשו מעשיכם - שפרו מעשיכם ואז למרות הכסה יהיה זה "יום חגנו"... 

לשנה טובה ומתוקה תכתבו ותחתמו...ראש השנה- "המלך הקדוש" (dvar-tora.co.il)

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏