ראש השנה- כיפור קודם לר"ה?

"דרשה קצרה לראש השנה". שאלתו של רבי ישראל מסלנט: "למה יום הכיפורים הוא אחרי ראש השנה?" היה צריך להיות ההפך: "קודם יום הכיפורים ואחר כך ראש השנה?!" שני ביאורים יפים על הקדמת ראש השנה ליום הכיפורים...

"למה ראש השנה לפני יום כיפור"


הסדר של קבלת ה'רישיון לשנה טובה' הוא כך:

בראש השנה נכתבים, ביום הכיפורים נחתמים ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. 


ר' ישראל מסלנט שואל: 

מדוע חל ראש השנה כשעוונותינו עלינו ואז תלויים ועומדים עד יום כיפור? 


צריך להיות בדיוק ההפך: קודם יום הכיפורים, שאז נצום ונתחרט על מעשינו ונגיע לראש השנה ונכתב מיד לשנה טובה?!


תשובה: 

האדם מסרב להכיר במגבלותיו. כחולה הרוצה לקום ממיטתו ואינו יכול אנחנו חושבים שהשכל שולט בנו, ולא היא! אדם חייב הכנה. 


אלול זה המצע הראשון, בלעדיו לא היינו מתעוררים. רק לאחר שהלב נרעש בתקיעת שופר ליבנו נפתח... 


ראש השנה ועשרת ימי תשובה מעניקים לו את הזמן הנוסף להסתגל למורא הדין, וכך בבוא יום הכיפורים הלב באמת מוכן להיכנע, לבקש סליחה אמתית ולזכות לה!


סיפור שימחיש את הצורך בהכנה: 


אחד בא לרב וביקש ממנו סליחה בקרירות ולא במתכוון באמת, אלא בגלל שכולם מבקשים. הרב תפס את ידו ואמר לו: "סלחתי לך בדיוק כשם שביקשת. ביקשת סליחה ולא התכוונת, מחלתי לך ואני לא באמת מתכוון"...


כך הקב"ה סולח למי שמתכוון באמת לבקש סליחה ולשפר דרכו. לאותו אחד שזה מהשפה ולחוץ אין מחילה...


סיבה נוספת: 

ראש השנה הוא המלכת הקב"ה נותן החיים והבריאות, ומתוך ההכרה הזו מקבל יום הכיפורים את המשקל הנכון. 


משל למה הדבר דומה: 


אם נראה ברחוב בחור חסון המבקש שניקח לו מזוודה נמשוך בכתפנו ונאמר בליבנו: "שיסחב הוא - יש לו כוח!". 


אבל לעומתו, אם המעביד שלנו יבקש -אזי  נרוץ לעזור לו למרות שהוא צעיר וחסון...


כן הוא הנמשל: 


כשאני ממליך את ה' אני מוכן לעשות עבורו הכול כדי שייתן לי שנה טובה ומבורכת.


זוהי הסיבה להקדמת ראש השנה ליום הכיפורים קודם ממליכים את ה' ואז יש את הרצון לעשות עבורו כל שנידרש... 


יהי רצון שהמעסיק=המלך=הבורא יקבל את המלכתנו ונזכה לשנה טובה ומבורכת...


ראש השנה- "זכרינו לחיים - למענך!" (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏