ראש השנה- הזדמנות לכל אחד!

"משל לראש השנה". "מדוע כדאי לחזור בתשובה דווקא בראש השנה?" "במה שונה החזרה בתשובה בראש השנה מיתר הימים בשנה?" איך הצליח סנגורם של ישראל - ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, ללמד זכות לפני ה' שיקבל את תשובתנו ושיכתבנו לשנה טובה ומבורכת...

הזדמנות לכל אחד!


ביום הדין - ראש השנה ישנה אפשרות לכל אחד לשוב בתשובה ותשובתו תתקבל מבלי להרהר אחריה.


משל למה הדבר דומה: 


בנוהג שבעולם אדם שמוכר סחורה אם הדבר אינו בעונתו - קשה עד למאוד למכרו, שכן כל אחד בודק בטיב הסחורה ואח"כ מתמקח כדי להוזילה.., וגם לאחר מכן חוכך בדעתו האם כדאי לקנות או לא... 


לא כן בעונה - לא בודקים את טיב הסחורה או את טיבו של בעל המקצוע, שכן אין ברירה וכל מה שאפשר לוקחים...


כן הוא הנמשל: 


חודש אלול וראש השנה ובפרט שזה יום של תשובה, הקב"ה מקבל כל אחד מבלי לבדוק... כיוון שב"עונת התשובה" גם אם חטא האדם מעבר לגדר הסביר וגם אם תשובתו היא אינה כליל השלמות...


ר' לוי יצחק מברדיצ'ב אמר פעם: 

הקב"ה כשם שאנו מקיימים את חוקיך בלי להבין את טעמם, כך באותו אופן קבל את תשובתינו וצדקנו במשפט בלי שום טעם ונימוק...


ראש השנה- החץ האחרון... (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏