ראש השנה- תגובה הולמת מצילה!

"ראש השנה משל ונמשל קצרים". המבארים איל יכול האדם להציל עצמו מתביעה של הקב"ה על ידי תגובה הולמת של בעל חוב... ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל על הבקשה: "אל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי"

תגובה הולמת מצילה!


אנו אומרים להקב"ה: "אל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי"


להסבר הדברים נביא משל למה הדבר דומה:


כאשר מלווה תובע את חברו, תלוי הדבר בתגובה של הלווה. 

אם הלווה מעיז פניו ואומר: "איני חייב לך כלל" - המלווה תובע אותו לבית המשפט. 


אך אם הוא אומר בצורה נעימה- "אכן, אני חייב לך אלא שכעת אין בידי לפרוע. אנא ממך המתן עוד קצת וכשיהיה לי אחזיר לך עד הפרוטה האחרונה" - במצב כזה למלווה אין סיבה לתבוע את האיש, שהרי הוא מודה בחובו...


כן הוא והמשל: 


אנו מבקשים "אל תבוא במשפט את עבדך" - אל נא תתבע אותנו בדין, "כי לא יצדק לפניך כל חי". 


שהרי אין כל בריה המכחישה ומצדיקה את עצמה לפניך. 


להיפך, אנחנו מודים- חטאנו, אלא שאין בידינו לפרוע את החוב העצום... במצב כזה אין כל תביעה...


ראש השנה- כיפור קודם לר"ה? (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏