ראש השנה- תגובה הולמת מצילה!

המבארים איל יכול האדם להציל עצמו מתביעה של הקב"ה על ידי תגובה הולמת של בעל חוב... ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל על הבקשה: "אל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי"

תגובה הולמת מצילה!


אנו אומרים להקב"ה: "אל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי"


להסבר הדברים נביא משל למה הדבר דומה:


כאשר מלווה תובע את חברו, תלוי הדבר בתגובה של הלווה. 

אם הלווה מעיז פניו ואומר: "איני חייב לך כלל" - המלווה תובע אותו לבית המשפט. 


אך אם הוא אומר בצורה נעימה- "אכן, אני חייב לך אלא שכעת אין בידי לפרוע. אנא ממך המתן עוד קצת וכשיהיה לי אחזיר לך עד הפרוטה האחרונה" - במצב כזה למלווה אין סיבה לתבוע את האיש, שהרי הוא מודה בחובו...


כן הוא נהמשל: 


אנו מבקשים "אל תבוא במשפט את עבדך" - אל נא תתבע אותנו בדין, "כי לא יצדק לפניך כל חי". שהרי אין כל בריה המכחישה ומצדיקה את עצמה לפניך. 

להיפך, אנחנו מודים- חטאנו, אלא שאין בידינו לפרוע את החוב העצום... במצב כזה אין כל תביעה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏