וירא - הכנסת אורחים כדבעי

אורחים של איוב לזו של אברהם אבינו? . סיפור נפלא על מסופר על רבה של בריסק, ראש ישיבת וולאזין וההסתכלות שלו במצוות הכנסת אורחים...

הכנסת אורחים כדבעי

 

"ויקח בן בקר רך וטוב"

אמרו חז"ל במסכת אבות דרבי נתן פרק ז', כי איוב גם הוא היה מכניס אורחים, אך, למדרגתו של אברהם אבינו הוא לא הגיע. משום, שאיוב היה נותן לכל אורח כפי שהיה רגיל לאכול, אך, אברהם אבינו נתן, אפילו לעני ביותר, לשונות בקר בחרדל.

 

הסבירו חכמי המוסר:

 

שאברהם אבינו היה מלמד את האורחים להודות ולברך לקב"ה, שהוא זן ומטיב לכל, ולא בכדי, הביא להם לשונות בחרדל, כדי שישבחו ויודו יותר בשמחה.

במעשה זה הוא רמז לאורחיו, על השאיפה הרוחנית שצריכה להיות רבה ככל היותר, כשם שבגשמיות לא מסתפקים במועט... 

 

נביא סיפור שימחיש זאת:

 

מסופר על רבה של בריסק, ראש ישיבת וולאז'ין, שהיה תמיד טרוד בעסקי ציבור, ובכל זאת מצא לעצמו זמן להכנסת אורחים. הוא היה מטפל בהם בעצמו, מאכילם בסבלנות ומשקם, ודואג לכל מחסורם.

 

פעם אחת לן אצלו אורח שאינו הגון, ועם שחר, נטל כלים יקרים שמצאה ידו וברח. בני הבית הצטערו מאד על הגניבה, והתרעמו על הרב, שאינו בודק מי ומי הנכנסים, ואינו עומד על טיבם של אורחיו

 

שאלם הרב שאלה: "כשזימן הקב"ה לאברהם את האורחים, היו הם בדמות ערבים, מדוע לא בדמות של יהודים?!

אלא, ללמדנו, כי דלת הבית צריכה להישאר פתוחה לכל המי ומי, מבלי לדקדק אחר האורחים ולבדוק אם ראויים הם להיכנס"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏