עשרת ימי תשובה- להכין את עצמנו לקבל!

"משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" שמביא ספר העיקרים על מנת לענות על השאלה: הרי הקב"ה איננו בשר ודם, ואיך יתכן שבתפילתנו אנו מבקשים: "אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו" וכי הוא יחזור בו מגזר דינו?! ואיך כאשר האדם מתפלל ומשיב את ליבו אל הבורא תשתנה מדרגתו ותשתנה גם השנה הבאה שלו...

"אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו"


ילקוט הגרשוני שואל: 

הרי הקב"ה איננו בשר ודם, ואיך יתכן שבתפילתנו הוא יחזור בו מגזר דינו?! ועוד אנו שמים מבטחנו בתפילה הזו?!


תירוץ - ספר העיקרים: 

אין השינוי אמור להיות אצל הקב"ה אלא אצלנו - אנחנו המתפללים אליו, כי כל זמן שאדם בתוך סבך עוונותיו אין הוא יכול לקבל שפע של ברכה וטובה מה', וכשהוא שב אל ה' ומכין את לבבו ופונה אליו בתפילה, אזי ינהרו אליו כל ההשפעות הטובות מה', שהרי חפצו להיטיב עם ברואיו.


משל למה הדבר דומה: 


אדם שאינו חורש את אדמתו ואינו מכין אותה לקראת הגשם לכשיבוא הגשם - אין לו תלונות אלא על עצמו, שלא הכין שדהו לקבל את הגשם - גשמי ברכה.


כן הוא הנמשל: 


הקב"ה מוריק לעולם שפע וברכה, ואם על משהו נגזרה רעה אין זו אלא בשל רעתו שלו. אולם, כאשר יתפלל וישיב את ליבו אל הבורא תשתנה מדרגתו ותשתנה גם הגזירה.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏