עשרת ימי תשובה- הזמן לפשפש בכיסים!

"דבר תורה קצר לעשרת ימי תשובה". "מה הקשר בין המועדים לששת הימים, ולשבת?". ביאור של הגאון מוילנא על הקשר בין המועדים לששת הימים, ולשבת? - ההוכחה לכך שבעשרת ימי תשובה - אדם חייב לבחון את מעשיו ולפשפש בכיסיו...

"הזמן לפשפש בכיסים!"


"אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה"


מה הקשר בין המועדים לששת הימים, ולשבת?


מסביר הגאון מוילנא בדרך צחות: 

יש שבעה מועדים שמתוכם בשישה עושים בהם מלאכה = אוכל נפש, ובאחד אסור!


סוכות- יומיים, פסח- יומיים, שבועות, ראש השנה, סה"כ 6 ימים. ויום הכיפורים שבת שבתון.


חייב אדם לפשפש בכיסיו בע"ש משחשכה (אולי ימצא מצלצלין). מתי זה ערב שבת משחשכה?


אם מתחילים למנות מסוכות אז:

יום א'- יו"ט ראשון של סוכות

יום ב'- שמחת תורה

יום ג'- יו"ט ראשון של פסח

יום ד'- שביעי של פסח

יום ה'- שבועות

יום ו'- ראש השנה

שבת- יום הכיפורים


אם כך, ערב שבת משחשכה אלו עשרת ימי תשובה, שבהם אדם חייב לבחון את מעשיו ולפשפש בכיסיו...

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏