יום כיפור- לחיות את י"ג מידות

"וורט לערב יום הכיפורים". "מהי התפילה הכי חזקה ביום הכיפורים?". "מה משה רבינו מבקש מה'?" "איזו מתנה נתן הקב"ה למשה רבינו?". מתי י"ג מידות הרחמים פועלים למעננו? "כמה פעמים אומרים ביום הכיפורים את י"ג מידות הרחמים?"

"התפילה שמוחקת עוונות"


מהי התפילה הכי חזקה ביום הכיפורים? 


ישנה תפילה שכוחה הוא יותר משופר, יותר מנעילה, יותר משחרית, מוסף ויתר התפילות. 


מהי? 


הקב"ה אומר למשה רבינו: "מצאת חן בעיניי". 


משה רבינו מבין שזו שעת כושר לבקש ככל העולה על רוחו... 


ומה הוא מבקש מיד? (מה אנחנו היינו מבקשים? בשיא ההתלהבות: "תן לי ותן לי ותן לי פרנסה בריאות עושר ואושר... חינוך ילדים...") "הראני נא את כבודך ואדעך" -לשם מה משה מבקש לדעת את דרכיו של הקב"ה? - "למען אמצא חן בעיניך".


אבל הקב"ה אומר לו: כי מצאת חן בעיניי? נכון! אבל משה רצה למצוא עוד יותר חן בעיני ה' (לא ביקש להיכנס לארץ או שבניו יהיו מנהיגים אחריו אלא) כל מעיינו היה למצוא חן בעיני ה' יותר ויותר... 


והקב"ה נותן לו מתנה: י"ג מידות, ואומר לו: בכל צרה שלא תבוא עשו לפני כסדר הזה ואני מוחל לכם...


ואכן, ביום הכיפורים אומרים 26 פעם י"ג מידות.


מה שהרבה לא שמים לב שהקב"ה נתן את המתנה הנפלאה הזו הוא ביקש: "עשו לפניי" - לא אימרו לפניי. 

צריך לחיות את י"ג מידות

המילה האחרונה בשלוש עשרה מידותיו של הקב"ה היא:  'ונקה' - הקב"ה מנקה את כל העוונות. 

הבעיה היא שאחרי זה באה המידה של: "לא ינקה". 

והגמרא מבארת: שהקב"ה מנקה לאלו שחוזרים בתשובה ואיינו מנקה לאלו שאינם חוזרים בתשובה...

י"ג מידות היא התפילה הכי חזקה - הקב"ה מוחק עוונות על ידה - אבל רק לאלו החוזרים בתשובה...

כל אחד יקבל על עצמו לשוב מדרכיו הנלוזים... נאמר כולנו את י"ג מידו הרחמים ונזכה להיחתם בספרם של צדיקים וחסידים - לשנה טובה ומתוקה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏