השקפה ביהדות- "ההבדל בין בן לעבד"

"ההבדל בין בנים לעבדים" משל ונמשל של ספר 'תולדות אדם' המסביר "מה ההבדל בין עבד לבן?". "כיצד נראה עבד שמקיים מצווה?" לבין "כיצד נראה בן שמקיים מצווה". "סיפור עם רבי עקיבא וטורנוסרופוס" בדבר השאלה: "אם ה' אוהב עניים, למה הוא לא נותן להם אוכל?!". "מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו?". "מה ההבדל בין בנים, לבין עבדים?".

"בן ועבד וההבדל שבניהם בקיום מצוות"


בספר תולדות אדם, הוא מסביר את ההבדל מתוך מדרש חז"ל.


מביאה הגמרא (בבא בתרא י, א):  

"וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר'בי עקיבא: אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו  מפרנסם?

אמר לו: כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום. 


אמר ליה: [אדרבה] זו שמחייבתן לגיהנום אמשול לך משל למה הדבר דומה: 

למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין וצווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו כששמע המלך לא כועס עליו. ואתם קרוין עבדים שנאמר: (ויקרא כה-נה) כי לי בני ישראל עבדים?! 


אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל למה הדבר דומה: 

למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין וצווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו כששמע המלך לא דורון משגר לו?! ואנן קרוין בנים דכתיב (דברים יד-א): "בנים אתם לה' אלהיכם" 


אמר לו אתם קרוים בנים וקרוין עבדים בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין בנים, 

ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין עבדים. 


שואל הספר תולדות אדם:

 כשעושים רצונו של מקום - קרויים בנים, כשלא עושים רצונו של מקום - קרויים עבדים. איך ייתכן? והלא עבד, פירוש הדבר: לא עושה רצונו של מקום?!


והוא משיב ומביא יסוד נפלא ביותר:

יש בן-אדם שברוך ה', רק מפציע השחר, הוא מיד מזנק מהמיטה, כי הוא רוצה לזכות, לעשות רצונו של הקב"ה, שנאמר (תהלים ה): "וַאֲנִי בְרוֹב חַסְדְּךְ אָבֹא בֵיתֶךְ אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשְׁךְ בְּיִרְאָתֶךְ". כל הלילה הוא מחכה לרגע, שהוא יודה לקב"ה למחרת בבוקר!


אך, יש אדם אחר שהוא מתפלל, אבל הסיבה שהוא מתפלל קצת שונה... לא בגלל שהוא  מחכה לקב"ה, אלא היות והוא רוצה לאכול, ואסור לאכל עד שלא התפללת, "אז מה אני יכל לעשות? אין לי ברירה, אז אני מתפלל!"...


הוא מקיים את אותה הנחת תפילין, ואף את אותה תפילה.


אך יש ההבדל תהומי בניהם: אחד נקרא: "בן" ואחד נקרא: "עבד".


הבן קם בבוקר ושואל מתוך ציפייה: "מתי אני כבר יוכל כבר לשרת את אבא שלי!"


לעומתו, העבד אומר "מה אני יכל לעשות ?! סוגרים לי את הידיים באזיקים ואומרים לי – תשמע, אם אתה לא מתפלל, אתה לא יכל לאכול...".


זה אם כן, "ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו"


זהו ההבדל בין בנים, לבין עבדים.


זה פירוש הדבר : "עושים רצונו של מקום" , לבין - "אינם עושים רצונו של מקום":


אלו שאינם עושים רצונו של מקום, למעשה מבקשים את הרצון של עצמם. והחשק לקיים את רצון הבורא - איננו.


אלו, מסכימים בלית ברירה לקיים את המצוות... - וכך זה באמת נראה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏