עשרת ימי תשובה- להטות את הכף!

"עשרת ימי תשובה וורט קצר" של ר' איצל'ה מפיטרבורגר: אם הבינוני לדברי הרמב"ם תלוי ועומד בעשרת ימי תשובה עד יום הכפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה מדוע נדרש ממנו לעשות תשובה?! שיעשה מצווה אחת ויכריע את הכף?!

להטות את הכף


"...ותשובה מעבירין את רוע הגזירה"


הרמב"ם מביא בהלכות תשובה פרק ג הלכה ג': 

"...וכשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה. 


מי שנמצא צדיק נחתם לחיים. ומי שנמצא רשע נחתם למיתה. 


והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה"


ר' איצל'ה פיטרבורגר מקשה קושיא:

לדברי הרמב"ם: "הבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים" דהיינו עשרת ימי תשובה. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו- נחתם למיתה".


 אם הבינוני הוא מי שעוונותיו וזכויותיו הם מחצה על מחצה ובשל כך אין הכרעה בדינו, מדוע צריך הוא לעשות תשובה?! כל שעליו לעשות היא מצווה אחת ויכריע עצמו לכף זכות?!


תירץ הרב ש"ך: 

מאחר ולאחר ראש השנה החלה שנה חדשה וחשבון חדש  על מעשיו של האדם מתחיל כעת, לא יכולה עוד עשיית מצווה להטות את הכף ולשנות את המאזן. שכן זו נספרת על כף המאזניים של השנה החדשה (והיא תבוא חשבון בראש השנה הבא).

 

על כן, אם רוצה הבינוני לשנות את חשבון העבר (השנה שעברה) יכול הוא ע"י שישוב בתשובה על מה שעשה, ואז יהפוך את החטאים לזכויות. רק כך יוכל להטות את הכף.


יוצא איפה, שהתשובה הנדרשת בעשרת ימי תשובה היא על מנת להפוך את החטאים של אשתקד לזכויות ובכך להכריע את כף המאוזנת לטובת הזכויות... 


ולהחתם בשל כך ביום הכיפורים לשנה טובה ומתוקה... © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏