ראש השנה- לא להתעלם ממצבך הרוחני!

"משל לראש השנה". המבאר שאסור להישאר אדיש למצב הרוחני?", אלו שתי רעות עושה אדם שיש לו הזדמנות לשוב בתשובה ולהינצל מין הדין - לקבל שנה טובה ומתוקה מקודמתה... והוא יושב אדיש למצבו...

אל תתעלם ממצבך הרוחני!    


משל שהביא רבינו יונה: 


לקבוצת אסירים שברחו דרך תעלה שחתרו מתחת לכותלי בית הסוהר. אחד נשאר. בא שר בית הסוהר והלקה אותו. 


"מדוע?! הרי אני נשארתי?!" - שאל האסיר הצייתן


השיב לו שר בית הסוהר: "טיפש! יכולת להציל את עצמך!!! היה לך לברוח ולא ברחת"...


שואל הרב ש"ך: 

לכאורה, כל הכבוד שהוא לא ברח, מה הוא צריך להסתבך?!


והוא מביא תירוץ נפלא:

בעצם זה זה שנשארת עשית שתי רעות:

1. הוכחת שטוב לך

2. ביזית את המלך. כיון שהבורח מסכן את עצמו בירי צלפים, והוא משדר לכל המיליונים במדינה שהיה כדאי למות ולא להישאר שם, וזה כבוד למלך שהענישה במדינתו קשה.


הנמשל עם תוכחה נוקבת:

יש לך הזדמנות לשוב בתשובה לכפר על מעשיך ולהינצל מין הדין - לקבל שנה טובה ומתוקה מקודמתה...

ואתה נשאר במצבך?!

שתי רעות עשית: 

1. הוכחת שטוב לך במצבך - אתה לא מתכוון להשתנות. 

2. ביזית את המלך - מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

 

אדם צריך להרגיש שלא בנוח עם מצבו הרוחני... נביא דוגמא:


אם נראה אדם שיש לו כתם של סיד על החליפה... וניגש אליו נעיר לו בעדינות, יתכן והוא יאמר: 'אני יודע'... 

אנו מיד נבין שהוא בדרך לבית והוא יוריד את החליפה וישלח אותה לניקוי יבש. 

אבל אם לאחר שבוע הוא עדיין עם הלכלוך אנחנו מבינים שטוב לו בלכלוך שהוא נמצא בו, וזה כבר חמור...


אם לא אכפת לך ממצבך הרוחני הרי שמצבך חמור משחשבת...


ראש השנה- "תהיה חכם - תזכה בדין!" (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏