ראש השנה- ארץ ישראל על כל העולם!

"דבר תורה קצר ראש השנה" ביאור נפלא של הרב קנייבסקי המוכיח את מאמר חז"ל: "עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל העולם" מתפילת ראש השנה: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך..."

ארץ ישראל תהיה על כל העולם!


בראש השנה נאמר כולנו:

"אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך".


הרב קנייבסקי אמר פעם בצחות: 

"עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל העולם". 


ומהיכן הראיה?


נאמר:

"לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה". 


מבאר רש"י: ארץ- ארץ ישראל. תבל- כל העולם. 


אם כך, איך נסביר את התפילה שלנו? "והנשא על כל הארץ (=ארץ ישראל) בכבודך". הרי לפני רגע אמרנו "מלוך על כל העולם כולו בכבודך"?! 

ועוד, אח"כ כתוב "על כל יושבי תבל (= העולם) ארצך". הרי רש"י פירש: לה' הארץ- ארץ ישראל. איך תבל הפכה להיות ארצו?!


אלא מוכרח שארץ ישראל תתפשט על כל העולם. 

זו אם כן הראיה לכך!


ראש השנה- לא להתעלם ממצבך הרוחני! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏