ראש השנה- המלכת הקב"ה

ראש השנה סיפור חסידי". "סיפור על השפת אמת" שבחר בדרך מיוחדת להסביר לתלמידיו "מה העבודה הנדרשת מיהודי בראש השנה?". "עיקר העבודה בראש השנה - המלכת הקב"ה בעולם!": "מלוך על כל העולם כולו בכבודך"...

ראש השנה- המלכת הקב"ה


בראש השנה יהודי נדרש להמליך את הקב"ה, להבין שהוא עבד של הקב"ה ולומר ולבקש: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך".


סיפור נפלא על הדרך שבחר האדמו"ר מגור להסביר זאת לחסידיו: 


ה"שפת אמת" אסף את חסידיו בערב ר"ח אלול, וביקשם למחר בזמן אמירת ההלל לכוון ב"אנא ה'". שכן אם יצעקו ויתחננו לה' במילים אלו- כל מה שיבקשו ייענה מיד! 

כשיצא מבית המדרש החל ויכוח בין החסידים: לאיזה "אנא ה'" התכוון הרבי?!. 


חלק אמרו: "אנא ה' הושיעה נא", שהרי לישועה כולנו זקוקים. 

ואילו חלק אמרו: "אנא ה' הצליחה נא", שבהצלחה הכל תלוי. 


הוחלט שמחר יצעקו ויכוונו בשניהם, וכך היה.


בסעודת ר"ח החל האדמו"ר לבכות, ואמר: בקשתי מכם לצעוק ב"אנא ה'"... יכולתם להרוויח מה שתרצו ואתם אבדתם זאת במחי יד... 


העז אחד החסידים והתריס כנגד רבו: "וכי לא זעקנו? אולי לא כיוונו מספיק, אבל זעקנו בשניהם - גם בהושיעה נא וגם בהצליחה נא?!"


קם הרבי דפק על השולחן וצעק: התכוונתי שתמליכו את ה' עליכם ותצעקו ב"אנה ה' כי אני עבדך"...


עיקר העבודה בראש השנה זה להמליך את ה', ומלך יכול לתת לנו הכל - כל מה שנבקש...


ראש השנה- ארץ ישראל על כל העולם! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏