וירא - מצוות לא על חשבון אחרים

ניס האורחים אומר: "יוקח נא מעט מים" היתכן?! "סיפור נפלא על רבי ישראל סלנטר" רעיון נפלא שלמד רבי ישראל סלנטר זצ"ל מאברהם אבינו ואף יישם אותו הלכה למעשה...

מצוות לא על חשבון אחרים

 

"יוקח נא מעט מים"

 

סיפור על קיום מצוות אך לא על חשבון אחרים...

 

פעם אחת הגיע ר' ישראל סלנטר, לבית כנסת קטן בווילנא, להתפלל תפילת מנחה. המתפללים נטלו ידיהם בשפע של מים, ואילו ר' ישראל הרטיב את ידיו בפחות מרביעית.

 

"האם אין כבודו נוהג ליטול ידיו לפני התפילה?" תמהו המתפללים.

 

בוודאי – ענה ר' ישראל – "אולם את המים מביא השמש, ואין אני רוצה שיטרח עבורי יתר על המידה..., זאת למדתי מאברהם אבינו, שאמר "יקח נא מעט מים", בכל הדברים, נהג אברהם אבינו באורחיו ברוחב יד: שלוש סאים קמח סולת, שלשה ראשי בקר כדי להאכילם שלש לשונות בחרדל.

 

ומדוע במים, הוא ממעט? 

 

אלא, כבר לימדונו חז"ל (במסכת בבא מציעא דף פו.) כי את הסולת והבקר לקח אברהם אבינו בעצמו, ואילו את המים, נתן להם ע"י שליח, משום כך, לא רצה אברהם אבינו להטריח את השליח יתר על המידה, ולכן אמר: "יוקח נא מעט מים".

 

צריך לקיים מצוות בהידור אך לא על חשבון אחרים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏