אלול- על הקב"ה אי-אפשר לשקר!

"שיחה קצרה לחודש אלול". תשובתו של ר' אהרון קוטלר לשאלה: אם דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָיו של הקב"ה, איך אנחנו מתכוננים לבוא לפני הקב"ה לדין?! לדעת שהקב"ה יודע את המחשבות שלנו... הידבקות במידת האמת היא המפתח לשינוי אמיתי וההכנה הראויה ליום הדין...

על הקב"ה אי-אפשר לשקר!


ארבעה אנשים, אינם מקבלים פני שכינה, אומרת הגמרא (מסכת סוטה מב):

בין ארבעת האנשים, שהגימטריה שלהם היא "חשמל": 


חנפנים, שקרנים, ליצנים ומספרי לשון הרע.


שקרנים, אומר הקב"ה אני לא רוצה לראות אותם! דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָי.


בעוד כמה שבועות נעמוד בראש השנה, היום שבו נוסד השקר, היום שבו הנחש החטיא את חוה בשקר, ואמר לה: 'מן העץ הזה אכל וברא עולמות'. אומר הקב"ה – היום הזה, אני יושב ב"אמת"! זה יום של אמת!


שואל ר' אהרון קוטלר (משנת רבי אהרון)

אם דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָיו של הקב"ה, איך אנחנו מתכוננים לבוא לפני הקב"ה לדין?! האם את ההבטחות שהבטחנו בשנה שעברה קיימנו?!

ובפרט שהרמב"ם כותב  (הלכות תשובה): שצריך שיעיד עליו 'יודע תעלומות', שלא ישוב לחטאיו לעולם!


האם אנחנו יכולים לעמוד ולהגיד – ריבונו של עולם, מה שהבטחנו לך באמת, אנחנו עומדים מאחורי ההבטחות האלה! או שמא, נעמוד לדין בראש השנה, ויבוא השטן ויגיד לקב"ה: "אל תשמע לו! הוא שקרן! ודּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָיך!!!"


על מה מבוסס הדין של ראש השנה? "כי אתה אלוקים אמת! ודברך אמת וקיים לעד!"

אין לדובר שקרים מה לחפש אצל הקב"ה. 


אז מה עושים?בספר נפלא שכתב הגאון ר' חיים קנייבסקי, שנקרא אורחות יושר, הערך הראשון שלו נקרא "אמת" הוא מביא מדרש שנקרא מי השילוח, ובמדרש הזה, שנמצא באוצר המדרשים, בעמוד רצ"ו, מביא המדרש סיפור. (את הסיפור הזה, מביא המהרש"א, במסכת סנהדרין, בשם בעל העיקרים):


"וכל הדובר אמת, אינו ניכשל לעולם, ומעשה שאירע בימים ראשונים, היה בחור מבני איתנים, ומנערותו הלך מתוך שרירות ליבו והלך בתאוותו. ויהי היום, ותחל רוח ה' לפעמו, הלך ונשטח אצל ר' שמעון בן שטח.


אמר לו – רבי, ענוש כאבי, מעקב סביבי, אמרתי בליבי, אני אשוב - אני רוצה לשוב בתשובה, אבל מה לעשות, הכל רקוב!


רבי, אבל אני מבקש ממך, אל תשים עלי תשובה קשה. תן לי דבר קל, שיחלץ אותי בפעם אחת.


אמר לו – בני, אל תבכה. בדבר קל , אמציא לך תרופה ולמכתך תעלה ארוכה. הישמר בני מן הכזב, בכל עניינך שלא תיכשל, ונפשך מכל צרה תינצל! 


אמר תודה לר' שמעון בן שטח, ואמר לו – אני מבטיח לך, אקיימנו! עשיתי את כל העבירות שבעולם, אז מה, רק לא לשקר , זה כל הבעיה?! מקבל אני על עצמי!


ואמר לו ר' שמעון בן שטח – הישבע לי בני, שאתה לא עושה את זה. אמר לו – נשבע שלא אשקר , והלך לביתו.


ויהי היום, אומר המדרש, והלכה שכנתו מהבית, גברה עליו תאוותו, והלך לגנוב את כל אשר בביתה. 


נכנס לתוך הביתה, היו שם הרבה כלי כסף וכלי זהב, הכניס הכל לשק, ולפני שהוא עומד לצאת מן הדלת, אמר לעצמו – והיה כי תשוב השכנה, ותצעק על נכסיה ועל מעונה, מה אעשה אם היא תשאל אותי, אם אני יודע מי הגנב?! מה אומר לה: "שאיני יודע מי הגנב?!" אבל הבטחתי לר' שמעון בן שטח, שאני לא משקר! 


החזיר את כל הדברים מהשק למקום, ויצא החוצה! אמר – כעת אני מבין את חכמתו של ר' שמעון בן שטח.


מוסיף על זה הגאון ר' חיים קנייבסקי: והוא שאמר הגאון החיד"א – כל שארית ישראל לא עשו עוולה, ממילא לא יצטרכו לדבר כזב...

כלומר, אם בני ישראל לא יעשו עוולה, ממילא לא יצטרכו גם לשקר.


אנחנו נמצאים בסך הכל כמה ימים, לפני שנתייצב לדין - לפני דיין האמת שכיסאו אמת, ומשפטו אמת. כולנו אומרים, בהתרגשות גדולה בימי הסליחות: 


"אדון הסליחות - בוחן לבבות..."  ובימים הנוראים (לאשכנזים): "לבוחן לבבות ביום דין".


על הקב"ה אי-אפשר לשקר!


הקב"ה יודע, אם הקבלה שאתה מקבל, היא קבלת אמת, אם אתה לא משקר אותו, בזה שאתה אומר לו, שבשנה הבאה אתה תיראה אחרת - אז אתה חייב להשתנות!


זכור! הקב"ה יודע את המחשבות שלנו... 


הידבקות במידת האמת היא המפתח לשינוי אמיתי וההכנה הראויה ליום הדין... 

 


הפחד מחודש אלול (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏