ראש השנה- ספר זכויות לזה שדן לזכות!

"ראש השנה משל ונמשל". על הבקשה בתפילת ראש השנה "אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות" איזו מן בקשה זו?! אם יש לך זכויות, אז ה' יכתוב אותך בספר זכויות. אם אין לך זכויות, אז למה שהוא יכתוב אותך?! והביאור הנפלא העונה גם על השאלה: "מי זוכה להיכתב לשנה טובה ומתוקה?". מתוך "שיעור לימים נוראים" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א

"אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות"שואל החפץ חיים:

מה הבקשה הזאת, של אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות?


משל למה הדבר דומה:

אתה בא למנהל בנק ואומר לו: "אדוני המנהל, תכתוב לי יתרה בחשבון העו"ש שלי!

הרי ברור שהמנהל ישאל: מה זה לכתוב לך יתרה? אם יש לך יתרה, אז יהיה כתוב לך בדף הפירוט, אם לא, אז איך אני יכתוב לך?!


כן הוא הנמשל: 

אם יש לך זכויות, אז הקב"ה יכתוב אותך בספר זכויות. אם אין לך זכויות, אז למה שהוא יכתוב אותך?!


עונה החפץ-חיים:

אלא העניין שלפעמים, אין הזכויות שלנו גדולות כל-כך, שיכלו ויאבדו את המשטינים לגמרי. אנו מבקשים, שעל כל פנים, יסתום הקב"ה את פיהם, כדי שלא יוכלו לדבר...


והנה ידוע, שהנהגת ה' יתברך, היא ב'מידה כנגד מידה', אם האדם כובש את פיו בשעת מריבה - שלא לדבר, גם הקב"ה למעלה, סותם את פי המקטרגים - שלא להשטינו.


יוצא אם כן, שהדבר תלוי באדם עצמו, אם למטה האדם סותם את הפה שלו אז גם למעלה - הקב"ה סותם פיות המקטרגים.

 זה מה שכתוב: "וְחַנּוֹתִי אֶת אֲשֶׁר אָחוֹן וְרִחַמְתִּי אֶת אֲשֶׁר אֲרַחֵם" כי הקב"ה נותן חנינה, למי שמדבר טוב על בניו.


אומר לנו החפץ-חיים, דע לך, אדם שמדבר זכויות על השני, הוא מקבל בעצמו חנינה.

זה מה שאנחנו אומרים: "אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות" דהיינו, שהקב"ה ידון אותנו לכף זכות!

לא שאנחנו מבקשים שהקב"ה יכתוב אותנו בספר זכויות, אלא שתדון אותנו לזכות!


אבל זה תלוי, אם אתה מתנהג בצורה הזאת!...


ראש השנה- תגובה הולמת מצילה! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏