אלול- "החשש מיום הדין"

"חודש אלול דבר תורה"."ממה פחד ר' יוחנן?" "מהי חרדת ר' יוחנן בן זכאי?", ולמה המיטה שלך תתמלא בדמעות? ליישם את מה שגילו לנו רבותינו בחודש אלול: "צבירת זכויות ככל שניתן והתובנה ש: "יש אפשרות לזכות בדין" אבל צריך לחשוש... מתוך "שיעור לחודש אלול" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א

"החשש מיום הדין"

 

הגמרא (מסכת ברכות כח, ב) מספרת:

כאשר נכנסו תלמידיו של ר' יוחנן בן-זכאי לבקרו (היה זה בימיו האחרונים) נכנסו לבקר אותו, וראו אותו בוכה.

(נזכיר: חמישה תלמידים היו לו, לר' יוחנן בן-זכאי – ר' אליעזר בן הורקנוס, ר' אלעזר בן ערך , ר' יוסי הכהן, ר' שמעון בן נתנאל – התלמידים המובהקים, שהמשנה בפרקי אבות מונה אותם).

 

שאלו אותו: "רבינו למה אתה בוכה?"

אמר להם: "אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עלי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון אף על פי כן הייתי בוכה...

 

ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים - הקב''ה שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים: שאם כועס עלי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, 

ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים: אחת של גן עדן ואחת של גיהנום ואיני יודע באיזו מוליכים אותי"...

 

ר' יוחנן בן-זכאי, לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו.

 

נבדוק "מי היה ר' יוחנן בן זכאי?"

 

הגמרא (מסכת סוכה כח, א) אומרת עליו:

"תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלשים מהן ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראויים  שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. עשרים בינוניים גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי. 

 

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי: שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא.

 

ר' יוחנן בן-זכאי, הוא הקטן שבתלמידיו הבינוניים של הילל הזקן!

הוא לא הניח דבר אחד שלא היה בקי בו... והוא לא יודע, להיכן מוליכים אותו?! הוא חושש האם לגן-עדן או לגיהינום!

 

הרא"ש (רבנו אשר) באורכות חיים כותב משפט מזעזע:

"ומיטתך בדמעה תחשה  ויבהלוך רעיונך,  מידי זוכרך חרדת ר' יוחנן בן זכאי"

 

נסביר:

 ומיטתך בדמעה תחשה  ויבהלוך רעיונך הרעיונות שלך יתבהלו, ואת המיטה שלך תמלא בדמעות מידי זוכרך (כאשר תזכור את)חרדת ר' יוחנן בן זכאי .

 

 

אם נשאל בן-אדם ברחוב: "תגיד, להיכן לדעתך, תגיע לאחר מאה ועשרים שנה? לגן-עדן או חלילה לגיהינום?

אין לו בכלל שאלה! גיהינום, זה בכלל לא רלוונטי לגביו. הוא ב"ה מסודר...

 

ר' יוחנן בן-זכאי לא יודע לאיפה הוא הולך!!!.

 

אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול, כל אחד ואחד צריך לדעת, איך הוא נערך לקראת היום הגדול והנורא. 

כי היום הזה, כמו שאומר ר' אמנון ממגנצה: "ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום".

 

לכן, עלינו להשתדל בארבעת השבועות שנשארו לנו עד לראש השנה, לנסות לצבור כמה שיותר זכויות בדרכים שמגלים לנו רבותינו, כיצד יש אפשרות לזכות בדין, באמצעות פעולות מסוימות, שגורמות לריבוי זכויות ולהעצמת זכויות.

 

זה לא נוגע לתשובה. את התשובה צריך לעשות.

כל אחד מאיתנו צריך לשבת עם הספר 'שערי תשובה' ולרשום לעצמו, במה הוא בסדר, ועל מה עליו צריך לקבל קבלות, ושלושים יום להתכונן כדבעי.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏