לך לך - כל הצומות בפסוק אחד

"וורט קצר פרשת לך לך". "כה יהיה זרעך בארץ לא להם" בפסוק הזה רמוזים כל 6 התעניות הקבועות בשנה והקשר שדווקא פסוק זה מספר על השעבוד של בני ישראל במצרים.

כל הצומות בפסוק אחד

"ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" 

פסוק זה מספר על השעבוד של בני ישראל במצרים. ואמרו חכמים, כי בפסוק זה רמוזים כל 6 התעניות הקבועות בשנה: 

ידוע – רמז לצום י' טבת. 

תדע – רמז ל-תענית אסתר ולתשעה באב. 

כי – רמז ליום הכיפורים שחל ב-י' תשרי. 

גר – רמז לצום גדליה החל ב-ג' תשרי. 

יהיה זרעך – רמז ל- י"ז תמוז.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏