לך לך - חוט ושרוך נעל

ך" של המשך חכמה על דברי הגמרא: "בשכר שאמר אברהם אבינו: "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין"

 חוט ושרוך נעל

"אם מחוט ועד שרוך נעל" 

במסכת חולין דף פט מובאים דברי רבא שאמר: 
"בשכר שאמר אברהם אבינו: "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין" 

מפרש רש"י את דברי הגמרא: 
אברהם אבינו לא רצה לקחת מאבימלך מאומה, מפני שלא רצה ליהנות מן הגזל! משום כך, זכו בניו לשתי מצוות: ציצית ותפילין. 

אומר ה"משך חכמה", שאולי מפני כך, אנו מקיימים את שתי המצוות הללו: ציצית ותפילין בתפילת שחרית, שנתקנה ע"י אברהם אבינו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏