אירוסין- "לתת או לקבל"

"וורט קצר לאירוסין" המבאר את הסתירה בין הפסוקים בספר משלי: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ולעומת זאת בספר קהלת: "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה"?!. ביאור לשאלה: "האם אישה זה משהו טוב או חלילה להפך?". "דבר תורה קצר וורט של חבר" או מחפש להגיד משהו "אירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה קצרה לוורט"

"בשביל מה אישה - לתת או לקבל?"

החכם מכל אדם הלא הוא שלמה המלך -  אומר בספרו (משלי יח, כב): "מָצָא אִשָּׁה - מָצָא טוֹב, וַיָּפֶק רָצוֹן מה'". אדם הרוצה למצוא משהו טוב הדרך הטובה ביותר עבורו זה פשוט לשאת אישה -"מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב".

מעניין לראות, שבספר אחר שלו, כותב אותו חכם על האישה  (קהלת ז, כו):
"וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה" מובן מפסוק זה ההיפך הגמור - האישה דבר רע - עד כדי כך שהיא 'מר ממוות'.


נשאלת השאלה: 
איך זה יכול להיות?! יש לכאורה סתירה בין הדברים?

יתרה מזאת, הלכה למעשה לא ברור "האם לשאת אישה זה דבר טוב ומתוק או חלילה מר ממוות?"


סתירה זו מבוארת בחז"ל בשוני בין הפסוקים "מצא או מוצא": 
שלמה המלך איננו מדבר על האישה אלא על האיש המחפש. תלוי הדבר בהסתכלות של המחפש... ומדייקים זאת בגמרא (מסכת יבמות סג:) מלשון הפסוקים:

במערבא (= ארץ ישראל שנמצאת במערב לבבל) היו אומרים לאדם שהתחתן: "מצא או מוצא"? רומזים היו לו בשאלה: האם יש לך אישה טובה: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" או חלילה מהסוג של: "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִישָּׁה"? 

חכמי ישראל היו מדריכים את החתן לקראת חיי הנישואין ואומרים לו: 
חתן יקר, לפניך שתי אופציות אתה יכול להיות בגדר 'מצא' או בגדר 'מוצא'. ואין הדבר תלוי אלא בך! 

מוצא -
אם כל מטרת הנישואין אצלך היא לצורך עצמך: להנאות הפרטיות שלך ולשירותי הניקיון וסנטריה שרעייתך תספק עבורך... - דע! מקח רע לקחת... "מר ממוות הבאת על עצמך... זה לא יקרה... וכמאמר העוברים ושבים: "כגודל הציפיות כך גודל האכזבות"
וזה שאומר שלמה המלך:  "וּמוֹצֶא - אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִישָּׁה"

מצא -
אך אם כל מטרת הנישואין אצלך היא לצורך ציווי ה' (מגילת איכה ג, כז): "טוֹב לַגֶּבֶר כִּי יִשָּׂא עֹל בִּנְעוּרָיו". אם כל מטרתך היא נתינה לאישה ולגרום שתשרה השכינה בינכם מבלי לחשוב על עצמך, עליך אומר שלמה המלך: "מָצָא - אִשָּׁה מָצָא טוֹב" מביא אתה לעצמך ולביתך טובה וברכה...


מכיוון וברור לנו כי החתן והכלה שלנו הם בעלי מידות וכל מטרת נישואיהם היא לשם שמיים. אזי בוודאי שמצאו הם את הטוב ביותר...
נאחל להם שיקימו בית נאמן בישראל המושתת על אדני התורה ורצון ה'... 

                                                                       

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏