לך לך - אנשי סדום

אים.." הילקוט שמעוני מביא: כי הדיינים שהיו בסדום היו שקרנים, מזייפים הדין ומטים את הדין כרצונם. "שלשה סיפורים לפרשת לך לך" להבנת רשעותם ואכזריותם של אנשי סדום.

אנשי סדום

"ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד" 

בילקוט שמעוני מובא, כי ארבעה דיינים היו בסדום, וכשמם כן היו: שקריי – שקרנים, שקרוריי , זייפאי – שהיו מזייפים הדין, ומצלי דין – שהיו מטים את הדין כרצונם. 

נביא להלן סיפורים הממחישים את העיוות בדין:

א. פעם באו שני אנשים להתדיין בבית הדין של סדום. תבע האחד את חברו, כי הלה קיצץ את אוזן חמורו.  
אמרו הדיינים לבעל החמור: תן את חמורך לידידך זה, ויישאר החמור אצלו, עד שתצמח אזנו כבראשונה... 

ב. נהר היה בסדום וגשר מעליו. קבעו דייני סדום חוק, כי כל העובר בגשר, עליו לשלם 4 זוזים מכס. ומי שעובר בנהר צריך לשלם 8 זוזים. פעם אחת הגיע כובס, שלא ידע את חוקי המדינה, לסדום. וכשראה כי המעבר כרוך בתשלום, עבר במים כדי לחסוך את דמי המעבר. אמרו לו: "אם עברת בגשר, תן לנו 4 זוזים. 
אמר להם הכובס: "לא השתמשתי בגשר שלכם, עברתי במים.
"אם כן, שלם לנו 8 זוזים"! – ענו לו אנשי סדום. 
לא רצה הכובס לשלם, הלכו והכוהו ופצעוהו אנשי סדום. 
הלך הכובס לבית הדין ותבע את האנשים שהכוהו לדין. 
אמר לו הדיין: "עליך לשלם להם שכר על שהקיזו את דמך, שכן הקזת דם מועילה לבריאות... ועוד, עליך לשלם 8 זוזים דמי מעבר במים... 

ג. פעם אחת נזדמן לסדום אליעזר עבד אברהם. הכוהו אנשי סדום ופצעוהו. הלך אליעזר לבית הדין לתבוע תשלום על פציעתו. 
אמר לו הדיין: עליך לשלם למי שפצע אותך תשלום בעבור הקזת דם. נטל אליעזר אבן גדולה, וזרק על הדיין ופצעו. מה עשית??? צעק הדיין. אמר לו אליעזר: את השכר שעליך לשלם לי על שהקזתי את דמך, תנהו, בבקשה ממך, למי שפצע אותי, וזוזים שלי מונחים במקומם...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏