מלאכות שבת- "הכנה משבת לחול"

בת בעניין "הכנה משבת לחול" המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר להכין משבת דברים שיש בהם טרחה מועטת?". "האם הפשרת מאכלים נקראת הכנה משבת ליום חול?", "האם מותר בשבת להניח את הכלים בכיור ולשפוך עליהם מים?", "שטיפת כלים בשבת", "האם מותר להניח את כלי האכילה במדיח בשבת?", "האם מותר לפנות שולחן לאחר סעודה שלישית?", "האם מותר בשבת לסדר את המיטות אחר השינה?", "האם מותר במנחה של שבת לגלול את הספר-תורה לאחור?", "האם מותר לישון בשבת כדי ערני במוצאי שבת?"...

הכנה משבת לחול


איסור הכנה

אין להכין משבת ליום חול או משבת ליום טוב או משבת אחת לשבת הבאה, שנראה כמזלזל בכבוד השבת, כי לא ראוי שהשבת תכין ליום אחר. 

וסמכו זאת על הפסוק (שמות טז ה): "וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי, וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ". והיינו, שכשירד מן לעם ישראל במדבר, היו לוקטים ומביאים את המן ביום שישי שהוא חול, ומכינים אותו לשבת. (מסכת ביצה ב ע"ב)

 


מלאכה קלה

לכתחילה לא יכין משבת לחול גם דברים שיש בהם טרחה מועטת, כהבאת יין לבית הכנסת לצורך ההבדלה שבמוצאי שבת וכיוצא. אמנם אם יודע שלא יוכל להשיג לאחר מכן יין בקלות, רשאי להביאו, כי צורך מצוה הוא. ]שבת ב תמז[

 


הפשרת מאכלים

מותר להוציא חלה מהמקפיא להפשירה לסעודה רביעית וכיוצא. וכן יום טוב שחל במוצאי שבת, מותר להפשיר מאכלים קפואים לסעודת החג. 

כי אין כאן מעשה הכנה, שהרי ההפשרה נעשית מאליה. מה גם שאין בזה טרחה וזה לצורך מצוה. (שבת ב תמז)

 


לחסוך זמן

עיקר האיסור להכין משבת לחול, הוא בדבר שאפשר לעשותו בחול, ורוצה לעשותו בשבת כדי לחסוך זמן מהחול. 

אבל דבר שאם לא יעשהו בשבת, שוב אי אפשר לעשותו בחול, מותר לעשותו בשבת. 


על כן, מותר להניח את הכלים בגמר הסעודה בכיור ולשפוך עליהם מים, כדי למנוע שלא יתייבש עליהם הלכלוך, ובכך יקל במוצאי שבת לשוטפם. שהרי אם לא יעשה כן עתה, שוב לא יהיה אפשר לעשות כן בחול, כי הלכלוך כבר יתייבש. 


אך אם עבר זמן והתייבש הלכלוך, אין לשפוך עליהם מים ללחלחם, שהרי יכול לעשות את אותה פעולה אף בחול. 

ומכל מקום רשאי להניח את הכלים בכיור וליטול עליהם ידיו במשך השבת. (שבת ב תמז. ב רכ)

 


הקפאת מאכלים והחזרתם למקרר

מותר להקפיא חלה או להחזיר מאכלים למקרר, לצורך אכילתם לאחר השבת. שהרי אם ימתין למוצאי שבת, יאבד טריותם. 

גם כי אינו אלא שומר על מצבם הקיים עתה. ועוד, שהרי רגילים להחזיר המאכלים, בלי לחשוב על כוונה מיוחדת לצורך ימי החול. (ב ריט, רכב, רכג)

 


הדחת כלים

מותר להדיח כלים אם יצטרך להשתמש בהם במהלך השבת, אבל אם לא ישתמש בהם, לא ידיחם. וכלי שתייה מותר להדיחם כל היום, כיון שמצוי שאדם שותה במשך היום ואולי יצטרך להם. 

אך אם ברור לו שלא ישתה עוד, אין להדיחם. (ה"ע ד רצג)


מערכת כלים נוספת - אם ישנה מערכת כלים נוספת, ראוי שלא להדיח את הכלים, וישתמש במערכת הנוספת. אולם אם מפריע הדבר שמונחים הרבה כלים מלוכלכים במטבח במשך השבת, מותר לכתחילה להדיחם לשימוש נוסף. (ה"ע ד רצה)

 


אמה וסקוטש - מותר להדיח כלים באמה ומשחת כלים. אך לא ישתמש בספוג וסקוטש מחשש סחיטה. אלא ישתמש בננס מחומר סינטטי שאינו בולע. (ה כב, כד)

 


מדיח כלים - מותר להניח את כלי האכילה במדיח בשבת, אך לא יסדר כל כלי במקומו, אלא יניחם ככל הבא לידו, ובמוצאי שבת יסדרם. ]לוית חן קג[

 


סידור השולחן

מותר לפנות את הכלים מהשולחן ולנקותו לאחר סעודה שלישית, כאשר כוונתו שיהיה המקום נקי ומסודר לכבוד שבת. אבל אם אכל בחדר צדדי ולא נכנסים בו עד מוצאי שבת, לא יסדר השולחן בשבת. (ב ריט)

 

בתי כנסת המקיימים בחדר הסמוך סעודה שלישית, ואחר הסעודה נכנסים להתפלל בבית הכנסת, לא יסדרו את החדר בשבת, אלא אם כן מתפללים שם, שאין זה כבוד להתפלל כך. (ב ריט)

 

בשבת של חג הסוכות מותר לפנות את הכלים מהסוכה מיד לאחר סעודה שלישית, כיון שאין זה מכבוד הסוכה שישארו שם כלים מלוכלכים. (ב ריט)

 


"סידור המיטות בשבת" 

מותר לסדר את המיטות אחר השינה, כדי שיהיה הבית נאה ומסודר לכבוד שבת. אך אם נח סמוך לערב, ואינו נכנס לחדרו עוד, לא יסדר. (ב רכג)

 


פיג'מות

אם הרגילוּת להלביש לילדים פיג'מות בכל יום בשעה מסוימת, מותר להלביש להם בשעה זו, אף שאינם הולכים לישון אלא לאחר ההבדלה. כי זו הדרך להלבישם בכל יום, ובינתיים הם משתובבים עד שינתם, ואין כאן כוונה מיוחדת לחול. (ב רכד)

 


לימוד תורה

מותר ללמוד תורה בשבת, אף שכוונתו לצורך חול, כיון שגם בלימודו עתה מקיים מצווה. על כן, מותר לנער בר מצווה להכין דרשתו לחגיגת בר המצווה שתערך בחול, וכן מותר להכין קריאת התורה או שיעור לצורך חול. 

וכן מותר לשנן לימודי קודש כהלכות כשרות המטבח, שבת ומועדים, לצורך מבחן שיערך בחול. (ב רטז)

 


החזרת ספרים

בסיום הלימוד, יחזיר את הספרים למקומם. שאין כבוד הספרים שיהיו מונחים כך (ב רכו). גם אין כאן כוונת הכנה משבת לחול, כי זו הרגילות ודרך ארץ להחזיר את הספרים בסיום הלימוד.גלילת ספר תורה

אם הוצרכו בקריאת התורה במנחה לגלול את הספר לעמוד הבא, לא יגללו לאחר הקריאה לעמוד הקודם, לצורך הקריאה שביום שני. (ב ריז)

 


שינה בשבת

החפץ להיות ערני במוצאי שבת כדי לעסוק בתורה או לעבודתו במשמרת לילה וכיוצא, מותר לו לנוח ביום שבת, כי לא ניכרת כאן הכנה, וגם לא יוכל לנוח בלילה. רק שלא יאמר שישן לצורך הלילה. (ב ריז)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏