לך לך - אלוקי יעקב

ך ואגדלה שמך" מדוע אומרים אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל?! רעיון נפלא של המקובל רבי שמשון מאוסטרופולא זצ"ל המבאר זאת בדרך מיוחדת

אלוקי יעקב

"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" 

ואגדלה שמך – זה שאומרים אלוקי יעקב. (רש"י י"ב ב) 

שואל המקובל ר' שמשון מאוסטרופולא: 
מה הקשר? 
ועוד, והלא הקב"ה שינה את שמו של אברם לאברהם, ואת שמו של יעקב לישראל, ונאמר שכל הקורא לאברהם, אברם, עובר בעשה, ואילו ביעקב לא נאמר כן – מדוע? 

אלא, הוא עונה: 

שמות האבות : "אברהם יצחק יעקב" מכילים 13 אותיות, כמניין "אחד". 
גם שמות האמהות: "שרה רבקה רחל לאה", מכילים 13 אותיות. יחד שניהם 26 כמניין "הוי-ה". 

והנה, לאחר שהשתנה שמו של אברם לאברהם, ממילא, אם יקראו ליעקב – ישראל, הרי שיעלה מניין האותיות ל-14, ולא יהיה זה כמניין "הוי-ה". 

וזהו פשוטו של מקרא: "ואגדלה שמך" – מאברם לאברהם, וכדברי רש"י: זהו שאומרים אלוקי יעקב ולא ישראל...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏