הלכות שבת- "מנחה של שבת"

לתפילת מנחה של שבת המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "למה אומרים את הפסוק ואני תפילתי במנחה של שבת?", "מדוע אין הפטרה גם במנחה של שבת?". "מה המקור למנהג לומר צדקתך בשבת?". "מתי לא אומרים צדקתך בשבת?". מה הדין אם נאנס ולא התפלל מנחה בשבת?".

מנחה של שבת 

"ואני תפלתי"
אמרו במדרש על הפסוק (תהלים סט יג): "יָשִׂיחוּ בִּי יֹשְׁבֵי שָׁעַר וּנְגִינוֹת שׁוֹתֵי שֵׁכָר. וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ ה' עֵת רָצוֹן, אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ, עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ". 
אמר דוד לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! אין אומה זו כשאר אומות העולם. אומות העולם כששותים ומשתכרים - הולכים ופוחזים, ואנו לא כן אלא אף על פי ששתינו - "ואני תפלתי לך ה'". ע"כ. 

ונהגו לומר בפתיחת ההיכל במנחה פסוק זה פעמיים. (טור סימן רצב) 
ומכאן תוכחה לאותם המרבים במשקאות חריפים בסעודת הבוקר, ולאחר מכן ישנים עד סמוך לשקיעת החמה, ונאלצים אם בכלל, תפילת מנחה ביחיד.

ספר תורה - מוציאים ספר תורה וקוראים בו שלשה עולים, ואין מוסיפים עליהם. וכתב רש"י, הטעם שאין מוסיפים, משום שמתפללים סמוך לחשכה, "שהרי היו רגילים לדרוש כל היום". ולכן גם לא תיקנו להפטיר הפטרה במנחה כמו בשחרית. (מסכת מגילה כא ע"א. שבת ב רט)

"צדקתך" - לאחר חזרת השליח ציבור אומרים 'צדקתך', שהוא כצידוק הדין על שלושת הצדיקים שנפטרו באותה שעה: משה רבנו, יוסף הצדיק, ודוד המלך. ולכן יאמרהו מעומד, כעומד לפני הדיין ומקבל את הדין, ואומר: "יפה דנת". (א תכב)


יום שאין אומרים בו וידוי במנחה (דהיינו: אילו יום זה היה חל ביום חול לא היינו אומרים בו תחנון כמו:) ערב ראש חודש או כשיש חתן או בעל ברית בבית הכנסת וכדומה, אזי במנחה של שבת אין אומרים 'צדקתך'. (חזו"ע אבלות ג מט)


נאנס ולא התפלל מנחה בשבת - במוצאי שבת יתפלל פעמיים עמידה של ערבית, ויאמר 'אתה חוננתנו' בעמידה הראשונה בלבד ולא בשנייה. 

ואם טעה ואמר 'אתה חוננתנו' בשתיהן או לא אמר בשתיהן, יצא. 

אבל אם הפך ואמר 'אתה חוננתנו' בעמידה השנייה ולא בראשונה, יצא ידי חובת ערבית בעמידה השנייה, וחוזר להתפלל תשלומין בשביל מנחה שלא התפלל. 

על כן, אם לא הזכיר 'אתה חוננתנו' בראשונה, לא יזכיר גם בשנייה, כדי שלא יעשה את הטפל [התשלומין] עיקר. 
ובכל אופן, אם התכוון שהראשונה בשביל ערבית והשנייה בשביל תשלומין, רק שהתבלבל והזכיר 'אתה חוננתנו' בשנייה ולא בראשונה, יצא ידי שתיהן. (סימן קח ס"י. חזו"ע שבת א שס. א תמד. ה"ב ו ס).


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏