לך לך - היכן נמצא העושר?!

"סיפור לפרשת לך לך" המובא בילקוט שמעוני על תלמידו של רשב"י שחשב שהתעשר אך לבסוף התברר שאף אחד לא מקנא בו...

היכן נמצא העושר?!

"לך לך מארצך" 

פעמים יש ורוצה אדם לצאת מארצו בכדי שיוכל להרוויח כסף רב ולהתעשר.  

בילקוט שמעוני מובא סיפור:

תלמידו של רשב"י, שיצא לחו"ל, וחזר לאחר זמן עשיר גדול. נתקנאו בו חבריו. הרגיש רשב"י בדבר, וביקש מהם לבוא עמו. 

הלכו עימו לבקעה אחת ליד מירון. עמד שם רשב"י והתפלל: "בקעה, בקעה התמלאי דינרי זהב!". מיד נתמלאה הבקעה כולה בדינרי זהב נוצצים. 

הביטו התלמידים בפליאה. אמר להם רבם, כל הרוצה שיטול, אך שידע נא, כי נוטל הוא בזה מחלקו השמור לו לעולם הבא. 

כששמעו כך התלמידים, הניחו ידם ולא נטלו מאומה!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏