אבותינו הפרישו תרומות ומעשרות

ות הפרישו תרומות ומעשרות?". "מנין שאברהם אבינו הפריש תרומות ומעשרות?". "מנין שיצחק אבינו הפריש תרומות ומעשרות?". "מנין שיעקב אבינו הפריש תרומות ומעשרות?".יעקב אבינו מעשר את ילדיו היתכן?!. סיפור כל הוויכוח של הכותי עם רבי מאיר: "הכיצד הפריש יעקב את שבט לוי לקדושה?!" והלא זה רק 1/12?! ותשובתו הנפלאה של רבי מאיר...

"אבותינו הפרישו תרומות ומעשרות"

אמר רב הונא: אבותינו הראשונים הגם שהיו קודם מתן תורה, הפרישו תרומות ומעשרות. 

אברהם מנין? שנאמר (בראשית יד כב): "הֲרִמותִי יָדִי אֶל ה'...", ו"הרמה" היא לשון תרומה, שנאמר (במדבר יח כו) "והרמותם ממנו תרומת ה'". 

יצחק מנין? שנאמר (בראשית כו יב): "וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִיא, וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִוא מֵאָה שְׁעָרִים וַיְבָרֲכֵהוּ ה'" - זאת אומרת שיצחק אבינו מדד את תבואתו, ומדוע? והלוא אין הברכה מצויה לא במדוד, ולא בשקול, ולא במנוי, ולמה מדד?
 אלא בשביל לעשר. 

יעקב מנין? שנאמר (בראשית כח כב): "וְכל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ". (תנחומא ראה יד)יעקב אבינו מעשר את ילדיו

חפץ יעקב אבינו לתת אף מילדיו "מעשר" - בן שיהיה מקודש להקב"ה. 

כיצד?

אדם המעשר את בהמותיו - כיצד עושה זאת? 

מכניס את הבהמות לתוך דיר עם דלת צרה, שרק בהמה אחת יכולה לעבור דרכה. לאחר שנכנסו הבהמות, מעמיד הוא את האֵם בפתח הדיר כדי שתגעה, וכל הבנים יֵצאו לקראתה. 

בעת יציאת הבהמות מן הדיר, הוא מונה אותן, וכשמגיעה הבהמה העשירית, הוא צובע בה סימן בצבע אדום, ואומר: הרי זה מעשר, והעשירי יהיה קודש. 

נמצא שהבהמה שנכנסה לדיר ראשונה - יוצאת אחרונה, והאחרונה - יוצאת ראשונה.


כך עשה יעקב אבינו, כשרצה לעשר את בניו: 

התחיל למנות מן הבן האחרון - בנימין, כפי שיוצא במעשר בהמה, שהנכנס אחרון יוצא ראשון. ונמצא שהעשירי בספירה לאחור - הרי הוא לוי והקדישו להקב"ה.


מספרים חז"ל: 

כותי אחד בא ושאל את רבי מאיר: אתם אומרים שיעקב אביכם איש אמת הוא. 

אמר לו רבי מאיר: אכן כן, שנאמר (מיכה ז כ): "תתן אמת ליעקב". 

אמר הכותי: אם כן, כיצד יתכן שהוא הפריש רק בן אחד מתוך שנים עשר בניו, הלוא היו לו עוד שני בנים שלא נכללו במעשר זה?! 

אמר לו רבי מאיר: אתה אומר שהיו ליעקב אבינו שנים עשר בנים, ואני אומר לך שהיו לו ארבעה עשרה בנים! שנאמר (בראשית מח ה): "אפרים ומנשה - כראובן ושמעון יהיו לי". 

אמר הכותי: אם כן אתה מחזק את שאלתי! 

אמר לו: הלוא תודה שלבני יעקב היו ארבע אמהות, ואם כן היו ליעקב אבינו ארבעה בכורות. ואין הבכור מתעשר, מפני שהוא עצמו קודש. 

נמצא שיעקב אבינו הפריש בדיוק מעשר כפי הראוי! 

אמר הכותי: טובה אומתך שאתה בתוכה. 
(ילקוט שמעוני דברים פרק יד סימן תתצב)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏