"תרומות מעשרות מביאות לידי ברכה ושפע"

אות לידי ברכה ושפע? "וורטים ורעיונות מחזקים על הרווח בנתינה של תרומות ומעשרות". מתוך החוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: מתי ממלאים את המשפך? תשובתו של החסיד רבי יוסף יעבץ... "מכת עכברים בעיר" - "מעשה ברבי פנחס בן יאיר". "החמור שהחמיר" - "סיפור על חמורו של רבי פנחס בן יאיר".

מתי ממלאים את המשפך?

נשאלת השאלה:
מדוע באמת המעשרות מביאות לידי ברכה ושפע? 

עונה על כך החסיד רבי יוסף יעבץ:
האדם הוא בעצם כמו משפך: לתוך המשפך מוזגים משקה, על מנת שמשם יזרום המשקה הלאה. 
כך הקב"ה נותן לאדם פרנסה בשפע, על מנת שיעביר הלאה וידאג לעניים ולעמלי תורה. 

כאשר המשפך תקין, והמשקה אכן זורם - ממשיכים למזוג לתוכו בנדיבות וממלאים אותו, וזהו: "עשר - בשביל שתתעשר". 
אבל אם נוצרת בו סתימה ואינו מקלח - או אז מפסיקים למלאותו, והוא מתרוקן ומתייבש... 
(מעיין השבוע)מכת עכברים בעיר

מעשה ברבי פנחס בן יאיר, שהלך לעיר אחת, ובהיותו מלומד בניסים באו אליו בני העיר והתלוננו לפניו שהעכברים באים ואוכלים את תבואתם, ונזקם מרובה. 

גזר רבי פנחס בן יאיר על העכברים שיתכנסו כולם למקום אחד, וכך היה. 

התחילו העכברים לצפצף בקולם, אמר רבי פנחס לבני העיר: "האם יודעים אתם מה אומרים העכברים?" 
אמרו לו: "לא". 
אמר להם: "הם אומרים שאין אתם מפרישים מעשרות כראוי. ערב אני לכם, שאם תעשרו את התבואה כראוי, יחדלו העכברים להזיק לכם". 
מאז הקפידו אנשי העיר לעשר את תבואתם, ואכן העכברים חדלו לכרסם את התבואה. 
(מדרש רבה דברים פרשה ג)החמור שהחמיר...

רבי פנחס בן יאיר נזדמן לפונדק אחד. 

נתנו לחמורו שעורים לאכול - ולא אכל. חשבו שהחמור מפונק למדאי, ולכן חבטו בעבורו את השעורים, כדי להוציא מהם את הפסולת, אך בכל זאת החמור לא אכל. 

ניקו את השעורים, אולי כך יערבו הם לחיכו - אולם עדיין לא אכל. 

שאלו את רבי פנחס: "מדוע חמורו אינו אוכל?!". 

אמר להם: "שמא השעורים הללו אינן מעושרות?!" מיד עישרו את השעורים [למרות שאין חיוב לעשר ממאכל בהמה], ורק אז החמור אכל.

אם חמור, שאינו מצווה על תרומות ומעשרות - לא אוכל מאכל שאינו מעושר; על אחת כמה וכמה היהודי, שמצווה במצווה יקרה וחביבה זו - כמה צריך להיזהר שלא לאכול מאכלים שאינם מעושרים...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏