שבת שובה - ללכת לדרשה

"שבת שובה" לשמוע את דרשת הרב ולהתעורר בתשובה. הבעיה שדווקא בשיא ההתעוררות אנו מתעצלים בטענות שווא של היצר הרע. משל ונמשל המבארים שרק כאשר נדע את עצות היצר נבין ונצליח לגבור על טיעוניו המטופשים, להתעורר בתשובה ולזכות לקבל שנה טובה.

שבת שובה - ללכת לדרשה

בשבת זו יש מצוה לשמוע את דרשת הרב ולהתעורר בתשובה. אך היצר משתדל להניא אותנו מכך. 

משל למה הדבר דומה:

שלושה עשירים שכרו קניין שיערוך קניות עבורם- פירות וירקות. והנה יום אחד החליטו לבדוק את הקניין וללכת איתו כל אחד בתורו. הקניין שהיה מועל בכספים שקיבל, הגיע אל הראשון ושכנע אותו שהשוק מסריח, ועגבניות רקובות פזורות בדרך. העשיר נגעל ולא הלך עמו. 

ניגש הקניין לשני וניסה את אותה שיטה, אך זה עמד על כך שיבוא לשוק עמו. כל הדרך סיפר לו הקניין בדיחות והסיח את דעתו מהסוחרים הצועקים את מחיר הסחורה, שהיה נמוך בהרבה ממה שהיו משלמים לו, וכך הצליח לשטות גם בעשיר השני. 

השלישי לא ויתר- הלך עמו וביקש ממנו להיות בשקט. הוא הקשיב למחירים ואז הבין עם איזה נוכל הוא מתעסק. 

משסיימו את הסיור החל הקניין להסביר בגמגום כי בשוק הזה הסחורה זולה ולכן הוא עושה את הקניות בקניונים, שם הסחורה טובה בהרבה ומחירה בהתאם... האם יאמין לו העשיר?!

נמשל פשוט מאליו:

יש שלשה סוגי אנשים:

1- היצר מצליח להניא אותו מללכת לדרשה בטענה שחם שם ואין מזגנים- מסריח.

2- הם באים לדרשה אך ניזונים רק מהבדיחות וההערות המצחיקות של האנשים, גם אותם היצר ניצח שהרי התעוררות לא הייתה להם.

3- הם אלו העומדים על דעתם ולא מוותרים, שומעים את הדרשה ומתעוררים לתשובה, ואז היצר הרע אומר להם- טוב! זה לאברכים, אבל אתה לא חייב... 

כאשר נדע את עצות היצר נבין ונצליח לגבור על טיעוניו הנלוזים, להתעורר בתשובה ולקבל שנה טובה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏