נח - הכול בשביל האדם!

"וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים" במסכת סנהדרין נשאלת שאלה: "אם אדם חטא, הבהמה מה חטאה?" "משל ונמשל קצרים לפרשת נח" המביאים לתובנה שהכל נברא לצורך האדם...

הכול בשביל האדם!

 "וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם... ועד עוף השמים" 

במסכת סנהדרין נשאלת שאלה: "אם אדם חטא, הבהמה מה חטאה?" 

משל למה הדבר דומה:

לאדם, שהכין חתונה מפוארת לבנו עם מטעמים יקרים, יינות מובחרים ופרחים בכל מיני גוונים. בערב החתונה חלה בנו ומת. 
לקח האב את כל המטעמים, היינות והפרחים ופיזרם... 

לפליאת המוזמנים והשכנים עמד ואמר: "כל מה שעשיתי, לבני עשיתיו, עתה שמת לי בני, אין לי כל צורך בכל זה"...

כן הוא הנמשל:

כך גם אמר הקב"ה: הן כל מה שבראתי בעולמי, הרי בשביל האדם בראתיו, עכשיו שחטא ונמחה מעל פני האדמה, כל אלה למה לי?!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏