נח- הכניסה לתיבה בזוגות

ס לתיבה? ואם אכן נכנס לתיבה מי היתה בת הזוג שלו?! מדרש נלא המלמד ש"מה שאדם מרוויח ע"י השקר, מפסיד הוא ע"י המזל הרע"...

"ויבואו אל נח אל התיבה שנים שנים" 

מובא במדרש שוחר טוב תהלים ז': 
כי בשעה שאמר הקב"ה לנח שיכניס לתיבה שניים שניים מכל מין ומין, בא השקר ורצה להיכנס גם הוא לתיבה. 
אמר לו נח, כי אינו יכול להיכנס, משום שאין לו בן זוג, וה' אמר לו שניים שניים יכנסו. 

הלך השקר וחיפש לו בת זוג, והנה פגש ב"מזל הרע", שמכלה ממון האדם. 

שאלה אותו: "מהיכן אתה בא"? 
"חוזר אני מנח", ענה השקר, "ביקשתי להיכנס לתיבה, וסרב לי משום שאין לי בת זוג"

"ומה תיתן לי, אם אנשא לך"? 

"כל מה שארוויח אני בשקר, אתן לך! הסכימה המזל הרע ונכנסו יחד אל התיבה.

ואכן, אחרי המבול כאשר יצאו מהתיבה, קיים השקר הבטחתו, וכל מה שהרוויח – נתן לה, והפסידה... 

וזה מה שנוהגים העולם לומר: "מה שאדם מרוויח ע"י השקר, מפסיד הוא ע"י המזל הרע"...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏