חנוכה- "פרפראות לחנוכה"

"דבר תורה לחג חנוכה" מדוע גזר אנטיוכוס על בני ישראל שלא יקיימו שלש מצוות: שבת, ראש חודש ומילה. והקשר להוספת המזמור: שאנו אומרים "מזמור שיר חנוכת ..". "רעיון של החידא" על הפסוק: כי נר מצווה ותורה אור" לשלש מצוות ביהדות. "דברי תורה קצרים לחנוכה"

"שבת, חודש ומילה"

 

במדרש מובא, כי בשעה שעלה אנטיוכוס הרשע על ירושלים, גזר על בני ישראל שלא יקיימו שלש מצוות: שבת, ראש חודש ומילה


אולם, זממו לא עלה בידו וה' שלח תשועה בידי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו.

 

והנה: "בימי מתתיהו בן יוחנן" בגימטריה 9911 בדיוק כמו "שבת חדש מילה". 


וזו גם הסיבה ע"פ ה"אמרי חיים", ר' מאיר חיים מוויז'ניץ, שאנו אומרים "מזמור שיר חנוכת .." שראשי התיבות שלהם מש"ח, כאותם ר"ת של "מילה שבת חדש".

 


 

---------------------------------
"כי נר מצווה ותורה אור"

 

שלש מצוות הן – אמר החיד"א – וכולן פסולות בגובה כ' אמה, וכשרות בגובה י' טפחים , ואלו הם:

 

סוכה, ערוב ונר חנוכה.

 

ורמז לכך מצאנו בפסוקים הבאים המתחילים במילה "כי":


"כי נר מצווה ותורה אור" (משלי ו) - נר חנוכה


"כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" (ויקרא כג) - סוכה


"כי ברחוב נלין" (בראשית יט)- עירוב.

 

 

-----------------------------------------"כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת"

 

בפסוק זה הנקרא בתורה בימי החנוכה – אמר רבי יצחק צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל – מרומזים הלכות חנוכה:

 

כף – ר"ת פחות כ', ללמד, שנר חנוכה מצוותו פחות מכ' אמה.


אחת – ר"ת א' ח' תמנה, היינו שבכל יום מוסיף נר אחד, ע"פ בית הלל.


עשרה – ר"ת עד שתכלה רגל השוק, שהוא סוף זמן הדלקת נר חנוכה.


זהב - ר"ת זמנו בין השמשות.


מלאה – ר"ת מצוותה להדליק אצל הפתח.


קטרת – ר"ת קרוב טפח רוחב תדליק.
חג אורים שמח

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏