נח- ההבדל בין אברהם לנח

ההבדל בין אברהם אביינו לנח? "מהו ההבדל בין את האלוקים התהלך נח לבין התהלך לפני והיה תמים?" "משל ונמשל לפרשת נח" המבארים בצחות את ההבדל...

ההבדל בין אברהם לנח

"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח"  

קשה, מדוע אצל נח נאמר: "את האלוקים התהלך נח", כלומר, עם האלוקים. 

ואילו אצל אברהם אבינו נאמר: "התהלך לפני והיה תמים"

התשובה תובן על פי משל: 

לאבא שהיה מהלך עם שני בניו בדרך. לבנו הקטן אמר, תן לי ידך ואלך עמך, ואילו, לבן הגדול אמר, לך לפני! שאל הבן הגדול את אביו, מדוע אינו נותן לו גם את ידו? 

אמר לו האב: "אחיך הקטן - קטן הוא ולכן חושש אני שמא יפול... בשל כך מחזיק אני את ידו. אך אתה, יודע היטב להיזהר ואינך צריך לתמיכתי!"... 

כך הוא הנמשל:  

גם עם נח, שהיה צדיק, אך היה צריך שמירה. ואילו, אברהם שהיה חזק באמונתו לא היה צריך לחשוש מכישלון בדרך. 

וזהו מה שביאר רש"י: "נח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏