בראשית - האישה עזר כנגדו

תלונות לרבן גמליאל והתשובה הנפלאה שהשיבה לו בתו של רבן גמליאל המראה את "חשיבותה של האישה ביהדות".

"האישה עזר כנגדו"

"ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם וישן ויקח אחת מצלעותיו". 

פעם אחת בא הקיסר הרומי לרבן גמליאל ואמר לו: "טענה יש לי אליכם"! "ומהי"? שאל רבן גמליאל. 

"אלוקיכם גנב הוא"! אמר הקיסר. שהרי נאמר בתורה: 
"ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם וישן... ויקח אחת מצלעותיו"?!

הייתה שם גם בתו של רבן גמליאל וביקשה מאביה הרשות לענות לו לאותו הקיסר. 

פנתה הבת לקיסר וביקשה ממנו שיביא לה שופט שישב בדין. 

"לשם מה לך שופט"? תמה הקיסר. 

"שודדים באו אלינו בלילה, ולקחו מאיתנו כד של כסף, ושמו במקומו כד של זהב" טענה היא... 

"הלוואי ויבואו כל לילה שודדים שכאלה" אמר הקיסר. 

"הרי לך תשובתך, וכי לא טוב עשה לו הקב"ה לאדם, שנטל ממנו צלע אחת, ונתן לו אישה לשמשו?!...

מכאן למדנו איזו טובה עשה עימנו אלוקינו, ומהי "חשיבותה של האישה ביהדות".

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏