בראשית - יום שבת והברכה שבו

"סיפור קצר בראשית". "ויברך אלוקים את יום השבת ויקדשהו" קדושת השבת איננה רק רוחנית אלא גם גשמית. "סיפור לפרשת השבוע בראשית" על רבי יהושוע והקיסר - "תבלין של שבת"

יום שבת והברכה שבו


"ויברך אלוקים את יום השבת ויקדשהו"


פעם אחת, ביום השבת, יצא הקיסר של רומי לטייל ברחובותיה של רומי.


במהלך טיולו הגיע לרחובם של היהודים. באפו עלו ריחות ערבים של תבשילי השבת.


התענג הקיסר על הריחות הנפלאים, קרא לר' יהושע בן חנניה, ושאלו לפשר הריחות הערבים של היהודים, ומדוע הוא מעודו לא הריח ריח נפלא שכזה?


ענה לו ר' יהושע: כי תבלין מיוחד יש להם ליהודים, הנקרא, "שבת", והוא הגורם לטעם ולריח המיוחד.


בבקשה ממך, ביקש הקיסר, תן לי מאותו תבלין.


ענה לו ר' יהושע: 

רק למי ששומר את השבת, מועיל אותו תבלין, ומי שאינו שומרה, אין מועיל לו כלל.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏